Twee opleidingsplaatsen in vierjarige opleiding Klinisch Psycholoog

GGzE biedt per 1 september 2019

Twee opleidingsplaatsen in de vierjarige opleiding tot Klinisch Psycholoog

28 tot 36 uur per week

Het opleidingstraject wordt samengesteld aan de hand van de leerbehoefte en de mogelijkheden binnen en buiten GGzE. Een brede opleiding met klinische en ambulante, reguliere en forensische praktijkervaring wordt nagestreefd. Daarnaast is specialisatie mogelijk door het maken van keuzes met betrekking tot doelgroep of problematiek. Het wetenschappelijk onderzoek dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande onderzoekslijnen binnen GGzE.

De functie eisen zijn

  • BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog
  • Bovengemiddeld functioneren als gezondheidszorgpsycholoog
  • Wetenschappelijke attitude en belangstelling voor innovatie
  • Interesse voor diagnostiek en behandeling van complexe problematiek in complexe   settings
  • Grote vaardigheden in schriftelijke en mondelinge communicatie

Geselecteerde kandidaten zullen worden voorgedragen aan de hoofdopleider van de Klinische Psychologie opleiding bij RINO zuid: Prof.Ger Keijsers. Na instemming van de hoofdopleider zal een leer/arbeidsovereenkomst binnen de CAO GGZ worden aangegaan. Werkbegeleiding en supervisie zijn voor rekening van de werkgever. Inschaling vindt plaats in FWG-schaal 65. Tevens worden substantiële vergoedingen gegeven voor de kosten van het cursorisch onderwijs, literatuur, congresbezoek en leertherapie.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Psychologie Opleider van GGzE, Jenneke van der Plas, of met het opleidingssecretariaat, Gonny Wernaart. Beiden te  bereiken onder telefoonnummer 0402613713. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 25 januari a.s. tussen 8:00 en 18.00 uur en zullen gevoerd worden met twee commissies van klinisch psychologen, managers en wetenschappelijk onderzoekers.

Solliciteren kan tot 11 januari 2019: ga naar www.werkenbijggze.nl – Vacatures. Klik in de vacaturetekst op ”solliciteren”.

Naar overzicht