GZ-Psycholoog

GGZ Oost Brabant is op zoek naar een: 

GZ-Psycholoog

Autisme Spectrum Stoornissen
WWA Emma & WWA de Boerderij
28 - 36 uur per week

Waar werk je?

Het Specialistisch Centrum voor Autisme bestaat uit een polikliniek en 2 behandelafdelingen waar 24-uurs zorg wordt geboden. Bij onze cliënten is naast autisme sprake van comorbiditeit en er zijn functioneringsproblemen op meerdere levensgebieden. In het diagnostiek en/of behandeltraject krijgen cliënt en systeem zicht op wat autisme voor hen betekent, worden ze ondersteund in het maken van keuzes die de balans herstellen en wordt de comorbiditeit gericht behandeld.

Vanuit het levensloopperspectief werken we nauw samen met Kind & Jeugd en Ouderenzorg. Omdat de problematiek zorgpadoverstijgend kan zijn, werken we samen met andere zorgpaden als FACT, Angst & Stemming en Acute Psychiatrie. Daarnaast is er op casusniveau samenwerking met externe begeleidingspartners op het gebied van wonen en werken.

Het enthousiaste, multidisciplinaire team van 20 medewerkers geeft samen vorm aan de zorg voor Autisme in het hele werkgebied van GGZ Oost-Brabant. De zorg voor volwassenen met autisme is volop in ontwikkeling, en dat geldt ook voor ons Specialistisch Centrum.

Wat doe je?

Je kunt worden ingezet binnen de poli en/of klinische setting. Op de poli ASS in Rosmalen ben je als regiebehandelaar verantwoordelijk voor de procesgang en inhoud op casusniveau. Je werkt nauw samen met psychologen en orthopedagogen, die de rol van behandelcoördinator vervullen en zo een korte lijn houden met cliëntsystemen en regiebehandelaren ondersteunen.

Op de poli verricht je intakes, superviseert diagnostiek en zorgt voor integrale handelingsgerichte beeldvorming en geeft behandeling. Je werkt heel regelmatig samen met collega’s van andere zorgpaden op het gebied van diagnostiek, behandeling of crisisinterventie.

In de klinische setting op WWA de Boerderij in Reek, ligt het accent op het ontwikkelen en aansturen van behandelprocessen in direct contact met de cliënt en via het team, met daarnaast individuele behandeling.

Op beide werkplekken wordt een pro-actieve inbreng verwacht ten aanzien van het ontwikkelen en implementeren van inhoudelijk beleid. Naast de inhoudelijke taken is deskundigheidsbevordering een belangrijk aspect van je functie. We vergroten kennis over en handelingsvaardigheid bij autisme voor collega’s binnen en buiten de organisatie.

Wat vragen we van je?

Bij GGZ Oost Brabant lever je samen met je collega’s ‘zorg die je je familie gunt’. Dat doe je op een klantgerichte en verbindende wijze en je toont persoonlijk leiderschap. Als GZ-psycholoog ben je communicatief vaardig en kun je goed samenwerken in multidisciplinair teamverband. Vanzelfsprekend ben je in bezit van bijbehorende diploma’s en registraties.

  • een afgeronde WO opleiding Psychologie
  • een afgeronde opleiding GZ-psychologie (BIG-geregistreerd)
  • ervaring met autisme spectrum stoornissen
  • kennis van differentiaal diagnostische beelden
  • goed kunnen werken in multidisciplinair teamverband
  • ervaring in de rol van behandelcoördinator bij voorkeur in een klinische setting

Het team

In dit betrokken team zijn de lijnen kort en ligt de kracht vooral in het maatwerk dat wordt geboden binnen de kaders van het zorgpad. Er wordt geluisterd naar elkaars mening en ieders deskundigheid wordt op waarde geschat. Samen bieden we een uitgebreid behandelpalet. We zoeken dan ook een collega die affiniteit heeft met complexe zorgvragen rond autisme en enthousiast wordt van het zoeken van en investeren in de samenwerking met deze doelgroep.

GGZ Oost Brabant

Kwetsbare mensen met complexe psychische en psychiatrische aandoeningen kunnen bij ons terecht voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Onze Brabantse manier van werken:

  • Een praktische combinatie van denken en doen, die onder andere tot uiting komt in onze aandacht voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. We zijn aanpakkers die óók goed over de dingen nadenken.
  • Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, menslievende zorg.
  • Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contact: op de eerste plaats natuurlijk met patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, én onderling als collega’s.

Voor meer informatie ga je naar www.ggzoostbrabant.nl

Ons aanbod

Deze functie biedt jou de kans om je eigen looppad vorm te geven op basis van jouw deskundigheid, creativiteit en je door te ontwikkelen in de richting die jij voor jezelf ziet in een fijn team in een omgeving die je continu uitdaagt het beste uit jezelf te halen. Inschaling van deze functie is conform FWG 65 van de cao GGZ afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring. Wij bieden externe kandidaten een jaarcontract met uitzicht op omzetting naar een vast contract.

Enthousiast geworden?

Neem voor meer informatie contact op met Anke van Schooten, GZ-psycholoog, telefoonnummer 06-47908632. Reageer via de website van GGZ Oost Brabant. Je klit op 'solliciteren' en voegt je motivatiebrief en CV toe.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet waarbij de interne kandidaat een voorrangspositie heeft. Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Naar overzicht