Hoofdopleider POH-GGZ

RINO Zuid wil met goede en gedegen opleidingen een bijdrage leveren aan de best denkbare psychologische en pedagogische hulp voor iedereen die dat nodig heeft. Daarmee willen we bijdragen aan het lichamelijk, geestelijk, emotioneel en sociaal welbevinden van burgers. Als bestuurlijk en operationeel netwerk van universiteiten en het werkveld zorgen we voor praktijkgerichte opleidingen die, waar mogelijk, wetenschappelijk onderbouwd zijn. Innovatie van onze opleidingen staat bij ons voorop.

Naast de opleidingen tot gezondheidszorg psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en orthopedagoog-generalist verzorgen wij sinds 2015 de post-hbo opleiding voor praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ). Deze opleiding is ontwikkeld binnen de kaders van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Landelijke Vereniging POH-GGZ. De opleiding is sterk praktijkgericht en we werken nauw samen met huisartsenpraktijken waar deelnemers het praktijkgedeelte van de opleiding doen. Onze docenten zijn expert in hun vak, we werken met ervaringsdeskundigen en trainingsacteurs en in de lessen staat het ontwikkelen van vaardigheden en attitude centraal.

Na 3 jaar is de opleiding POH-GGZ een vast onderdeel geworden van ons opleidingsaanbod. Er starten ieder jaar minimaal twee groepen. Daarnaast verzorgen we de POH-GGZ-opleiding op maat als in-company-traject en bieden we meerdere (in-company) nascholingsmodules aan.  

Voor de inhoudelijke ontwikkeling van de opleiding is er een opleidingscommissie ingesteld. Deze bestaat uit een kader-arts GGZ, een senior POH-GGZ en staat onder voorzitterschap van de hoofdopleider. Op basis van de agenda nodigen ze relevante experts uit. De opleiding wordt gecoördineerd door een opleidingsmanager.

Omdat de huidige hoofdopleider zijn functie neerlegt, zijn wij per 1-1-2019 op zoek naar een

Hoofdopleider POH-GGZ

Gemiddeld 3 uur per week

Als hoofdopleider hebt u de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de opleiding.

Wij zoeken iemand met:

  • Een overstijgende visie op de positie, deskundigheidseisen en werkzaamheden van de POH-GGZ.
  • Kennis van de ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg, het sociaal domein en de samenwerking met de eerstelijnszorg.
  • Inhoudelijke kennis van psychologische interventies en kan schakelen tussen geneeskundige en psychologische uitgangspunten waarbij vraagverheldering en normalisatie het vertrekpunt zijn. 
  • Een relevant netwerk.
  • Visie op opleiden.
  • Kennis en ervaring met opleiden.   
  • Een universitaire opleiding in de gedragswetenschappen, (medische) psychologie of geestelijke gezondheidskunde. Bij voorkeur in combinatie met geneeskunde.   

Omdat het vak van POH-GGZ relatief jong is, is er veel ruimte om eigen beleid en visie te ontwikkelen en groei van onze activiteiten op dit terrein te realiseren. Waar mogelijk wil RINO Zuid de wetenschappelijke onderbouwing van het vak en de opleiding versterken. Daarin heeft de hoofdopleider een initiërende en stimulerende rol.

Sollicitatieprocedure

De benoeming als hoofdopleider gebeurt door het bestuur van RINO Zuid, voor een periode van 5 jaar. Een delegatie van het bestuur van RINO Zuid voert de selectiegesprekken en draagt een benoembare kandidaat aan het bestuur voor.

Kandidaten mogen geen formele relatie hebben met een organisatie waar kandidaten van de opleiding werkzaam zijn.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de directeur van RINO Zuid, Marrik van Rozendaal, marrikvanrozendaal@rinozuid.nl of (06)29731252. U kunt uw schriftelijke sollicitatie insturen naar vacature@rinozuid.nl.

Naar overzicht