Basispsycholoog / Orthopedagoog | Psychotherapeut | Klinisch psycholoog

Oog is een organisatie (WTZi erkende GGZ-instelling) die staat voor innovatieve, laagdrempelige en kwalitatief goede zorg voor iedereen van 0 tot 100 jaar. We bieden hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen. Soms omdat ze onderdeel uitmaken van hetzelfde gezin, soms omdat ze individueel zorg nodig hebben. Psychologenpraktijk Oog heeft een afdeling voor volwassen en een afdeling voor kind, ouder en gezin. De praktijk maakt onderdeel uit van het concern Mutsaersstichting.

De afdeling Kind en Gezin biedt diagnostiek en behandeling vanuit de productgroepen jeugd ambulant voor zowel basis als specialistische zorg. We bieden handelingsgerichte diagnostiek, psychologische behandeling, speltherapie, systeemtherapie en psychiatrische behandeling en werken vanuit een multidisciplinair kader. Oog werkt veel samen met verwijzers, zoals huisartsen en generalisten uit gemeenteteams en zo nabij mogelijk voor de cliënt. In onze visie gaan we uit van een oplossingsgerichte en mindful benadering.

Voor onze afdeling Kind en Gezin zijn we op zoek naar een 

Klik op de functienaam voor een uitgebreide vacaturetekst.

Interesse?
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Lieke Denissen, Manager afdeling Kind en Gezin via 040-2136461.
Direct solliciteren kan door uw brief met CV te sturen naar hrm@pp-oog.nl onder vermelding van de betreffende functienaam.
De sluitingstermijn voor deze vacatures is 18 juni 2018.
Bij indiensttreding is een Verklaring Omtrent gedrag vereist.

Naar overzicht