GZ-psycholoog

Ben jij GZ-psycholoog en op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Wil jij alle kennis en alle aandacht geven aan patiënten met complexe slaapproblematiek in ons expertisecentrum? Dan komen we graag in contact met jou!

Voor het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe zoeken wij een GZ-psycholoog
(24 - 32 uur per week).

Er is momenteel binnen ons Centrum voor Slaapgeneeskunde, locatie Heeze een vacature voor GZ-psycholoog voor volwassenen met slaapstoornissen. Een boeiende en uitdagende functie in een dynamische werkomgeving waarbij intercollegiaal contact en uitwisseling van kennis en vaardigheden vanuit verschillende invalshoeken een van de speerpunten is.

Centrum voor Slaapgeneeskunde
Het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe is het grootste multidisciplinaire slaapcentrum van Nederland en biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling aan volwassenen en kinderen met complexe slaapproblematiek. Patiënten vinden hierdoor veelal een andere invalshoek in het verbeteren in hun aandoening die vaak een grote impact heeft in hun dagelijks leven. De expertise strekt zich uit over de volle breedte van de slaapgeneeskunde: neurologische slaapstoornissen, waaronder overmatige slaperigheid overdag (hypersomnie, narcolepsie/kataplexie) en bewegingen of ongewoon gedrag tijdens de slaap (parasomnie, waaronder rusteloze benen syndroom); slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen (slaapapneu); insomnie (langdurige slapeloosheid) en slaapstoornissen bij kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Expertiseontwikkeling en innovatie van diagnostiek en behandeling zijn strategische pijlers voor het Academische centrum. Daarom werkt Kempenhaeghe samen met
vooraanstaande academische ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstituten, waaronder Maastricht UMC+, de Technische Universiteit Eindhoven en het Universitair
ziekenhuis Gent. 

Functie-inhoud:
Je verricht psychodiagnostisch onderzoek naar insomnie en andere slaapstoornissen alsook eventuele comorbide psychopathologie. Het betreft hier vooral diagnostiek op het gebied van slaapstoornissen en psychodiagnostiek. Je begeleidt en behandelt patiënten poliklinisch, vanuit cognitief gedragstherapeutisch kader en slaapgericht. Je verwijst patiënten door indien aansluitende of gelijktijdige begeleiding en/of behandeling ten aanzien van bijkomende psychopathologie of psychosociale problematiek aangewezen is. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van zorgbeleid en je participeert in diverse disciplinaire en multidisciplinaire overlegvormen. Je verwerft wetenschappelijke kennis op het gebied van slaapstoornissen en houdt deze bij.

Het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek alsook het begeleiden/superviseren van collega’s in het kader van hun opleiding/werkzaamheden kan deel uit maken van de functie.

Je maakt onderdeel uit van het Centrum voor Slaapgeneeskunde en de multidisciplinaire staf van Kempenhaeghe en valt onder de operationele leiding van de directeur van dit expertisecentrum.

Wij vragen:

  • Gezondheidszorgpsycholoog (BIG registratie) bij voorkeur geregistreerd cognitief gedragstherapeut
  • Cognitief gedragstherapeutisch denkkader
  • (Uitgebreide) psychodiagnostische ervaring
  • Ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg en affiniteit met de somatische gezondheidszorg (kennis, ervaring en affiniteit m.b.t. neuropsychologie is een pré)

Wij bieden:

  • Een dienstverband van 24-32 uur voor bepaalde tijd (1 jaar) met voornemen tot onbepaalde tijd bij goed functioneren
  • Prettige werkomgeving binnen een enthousiast en gedreven multidisciplinair team
  • Uitgebreide inwerkperiode waarin Je (indien nodig) wordt begeleid in het zich bekwamen in de (Behavioural) Sleep Medicine
  • Inschaling vindt plaats conform de CAO – Ziekenhuizen op basis van ervaring
  • Uitgebreide mogelijkheden tot nascholing en deelname aan congressen
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Informatie en sollicitatie
Informatie kan worden ingewonnen bij de heer G. Peeters, GZ-psycholoog somnoloog of mevrouw dr. A. Pijpers, neuroloog, somnoloog, programmacoördinatoren insomnie en circadiane ritmestoornissen, (040) 2279192.

Je sollicitatie kun je voor 31 maart kenbaar maken via onze website www.kempenhaeghe.nl.
Of je kunt je reactie in de vorm van een CV en motivatiebrief richten aan mevrouw E. Poelman, manager bedrijfsvoering Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Bij aanstelling dient men een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen.

Meer informatie over Kempenhaeghe vindt u op www.kempenhaeghe.nl.

Naar overzicht