Interim GZ-psycholoog/ Systeemtherapeut, FACT Kind & Jeugd

28 uur per week, vervanging zwangerschap juni t/m november 2018

Wat doe je?
Als GZ-psycholoog verricht je intakes, observatie en onderzoek, stel je diagnoses en formuleer je een behandelvoorstel aan cliënten en betrokkenen. Het overeengekomen behandelplan voer je zelf uit, of je coördineert de uitvoering als regiebehandelaar. Deze werkzaamheden voer je uit binnen een multidisciplinair team, vanuit je eigen deskundigheidsgebied. Dit gaat in nauwe samenspraak en samenwerking met je collega’s. Je geeft supervisie en werkbegeleiding aan cliëntgebonden medewerkers en GZ-psychologen in opleiding. Je neemt deel aan de multidisciplinaire besprekingen en andere functiegebonden overlegvormen. Ook lever je een bijdrage aan consultatie (intern en extern) en aan deskundigheidsbevordering. Dit met als doelstelling het verbeteren van kwaliteit van zorg voor de specifieke cliëntengroep. In de cliëntzorg binnen het F()-ACT Jeugdteam ben je betrokken bij crisogene casuïstiek, waarbij je ook nadrukkelijk aandacht voor het systemisch werken hebt.

Wat vragen we van je?
Bij GGZ Oost Brabant lever je samen met je collega’s ‘zorg die je je familie gunt’.
Dat doe je op een klantgerichte en verbindende wijze in nauwe samenwerking met je collega’s en toont persoonlijk leiderschap.

Als GZ-psycholoog ben je zelfstandig in staat om vanuit een multidisciplinair team je bijdrage te leveren. Kennis en deskundigheid op het gebied van psychiatrie bij kinderen en volwassenen is van belang, evenals inzicht in systemische processen binnen een gezin en impact van intergenerationele problematiek.
We zoeken een collega die affiniteit heeft met de complexe doelgroep van (F)-ACT Jeugd, en enthousiast wordt van het zoeken van en investeren in de samenwerking met deze doelgroep. We zoeken daarom iemand die flexibel en creatief is in het professioneel handelen en een volhouder is.

Verder ben je in het bezit van:

  • het diploma doctoraal psychologie/(ortho)pedagogiek
  • registratie als GZ-psycholoog in het BIG-register
  • afgeronde opleiding tot systeemtherapeut is een sterke pre
  • aanvullende kennis op het gebied van de specifieke programma’s en ken je de relevante (delen van) wetten, zoals de Wet BIG, WGBO en BOPZ
  • een rijbewijs en auto; dit is een must voor deze functie i.v.m. werken volgens de (F)-ACT Jeugd methodiek

Het team
Je komt te werken in het team (F)-ACT Jeugd, een dynamisch en ambitieus team wat uitgaat van elkaars kwaliteiten en deze weloverwogen inzet in het werken met cliënten. Binnen het team hechten we grote waarde aan samenwerking en oog voor goede afstemming met het cliëntsysteem, met elkaar en met ketenpartners. Een goede klik met het team is aldus essentieel.

FACT Jeugd zoekt aansluiting bij de groep cliënten t/m 23 jaar die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen als gevolg van psychiatrische problematiek en die actief ondersteund moeten worden bij hun herstel. Het betreft cliënten en gezinnen met langdurige, complexe psychiatrische en systemische problematiek waarbij sprake is van zorgmijding of moeizaam verlopende samenwerking met hulpverlening. Samen met collega’s bied je individuele en systemisch gerichte behandeling en zorg, die wordt opgeschaald tot (F)ACT-zorg indien nodig. Dit wordt gedaan vanuit de (F)-ACT Jeugd methodiek waarbij outreachend, integraal en herstelgericht werken belangrijk zijn. Flexibiliteit en out-of-the-box denken en handelen zijn hierbij essentieel. De geboden specialistische zorg moet ertoe leiden dat cliënten weer met succes en naar tevredenheid keuzes kunnen maken, doelen stellen en participeren op gebied van o.a. wonen, studie, werken, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.

Vanuit onze locatie in Oss ben je werkzaam in de regio Oss-Uden-Veghel, van daaruit werk je bij cliënten thuis, op scholen, bij ketenpartners, etc. Ook binnen de regio Boxmeer-Cuijk zijn wij werkzaam.

GGZ Oost Brabant
We staan voor zorg die je je familie en naasten gunt. Kwetsbare mensen met complexe psychische en psychiatrische aandoeningen kunnen bij ons terecht voor specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Onze Brabantse manier van werken:

  • Een praktische combinatie van denken en doen, die onder andere tot uiting komt in onze aandacht voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. We zijn aanpakkers die óók goed over de dingen nadenken.
  • Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, menslievende zorg.
  • Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contact: op de eerste plaats natuurlijk met patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, én onderling als collega’s.

Voor meer informatie over onze organisatie en werkwijze verwijzen wij je graag naar onze website www.ggzoostbrabant.nl.

Arbeidsvoorwaarden
Inschaling vindt plaats conform FWG 65 van de cao GGZ. Detachering of werken obv een zzp-contract behoort tot de mogelijkheden.
Indien je interne kandidaat bent met een vast contract, behoud je dit contract.
Externe kandidaten bieden wij een contract voor bepaalde tijd voor de duur van het verlof.

Enthousiast geworden?
We gaan graag met je in gesprek. Neem voor meer informatie contact op met: Ineke Meijerink, hoofd zorg Kind en Jeugd, telefoonnummer 06-51990594.

Reageer door hier te klikken en vervolgens op 'solliciteren' en voeg je motivatiebrief en CV toe.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet waarbij de interne kandidaat een voorrangspositie heeft.

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Naar overzicht