Systeemtherapeut

Voor het Behandelcentrum Kinderen, in Arnhem

zoeken wij per direct een

Systeemtherapeut

(vacaturecode 17011BCK-4)

voor 24 uur per week

Wie zijn wij?
Het Dr. Leo Kannerhuis is een gespecialiseerde (TOPGGz) instelling die mensen met een complexe autisme-spectrumstoornis en hun directe omgeving verder helpt. De organisatie bestaat uit drie leeftijdgebonden behandelcentra (kinderen, jongeren en volwassenen). Daarnaast beschikt de organisatie over een kenniscentrum dat zich richt op onderzoek, ontwikkeling en innovatie en een afdeling bedrijfsvoering. Wij zijn momenteel volop in ontwikkeling, duaal management en zelforganisatie zijn voorbeelden hierbij. Bij het Dr. Leo Kannerhuis werken 600 medewerkers. Onze kernwaarden zijn: vakmanschap, verbinding en verantwoordelijkheid. Onze cultuur beschrijven we als informeel, betrokken en professioneel.

Wat doet Behandelcentrum Kinderen?
Binnen het Behandelcentrum Kinderen hebben we een gedifferentieerd behandelaanbod voor kinderen (t/m 12 jaar) met complexe autismeproblematiek en co-morbiditeit. De behandeling wordt vormgegeven in modulair opgebouwde, transmurale behandelpaden. Ambulant waar het kan en klinisch waar het moet, is vertrekpunt van de behandeling. Naast handelingsgerichte diagnostiek zijn training, scholing en therapie in een therapeutisch leefklimaat integrale onderdelen van de behandeling. Er wordt intensief samengewerkt met scholen voor speciaal onderwijs en ook met andere partners in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Binnen het Behandelcentrum Kinderen wordt gewerkt vanuit drie teams:

 • Team 1 voor Jonge Kinderen
 • Team 2 voor Oudere Kinderen
 • Team 3 voor Intensieve Behandelingen

Elke team is multidisciplinair samengesteld en heeft één klinische groep, meerdere deeltijdgroepen, en ambulante gezinsbehandeling. De systeemtherapeut werkt vooral voor team 1 Jonge Kinderen, maar kan ook gevraagd worden voor de andere teams te werken.

Systeemtherapie
In deze functie voer je systeemdiagnostiek en systeembehandelingen uit als onderdeel van de poliklinische en/of (dag-)klinische intake en behandeling van kinderen met autisme en hun gezinnen. In het systeem zijn er vaak disfunctionele interactiepatronen (ontstaan) die het individuele behandelproces en het terug gaan naar huis ernstig bemoeilijken. Autisme komt regelmatig in meerdere generaties voor. De behandeling vindt plaats vanuit een multidisciplinair team waarin een ieder vanuit zijn/haar discipline een bijdrage levert aan het daadwerkelijk behandelen of meedenken en dragen van het behandelbeleid. Samenwerking en afstemming met behandelaren van andere Behandelcentra is nodig als er meerdere gezinsleden in behandeling zijn.

Wat houdt de functie in?

 • Het contact leggen met kinderen en hun ouders, het aansluiten bij hun hulpvraag en leefwereld en opbouwen van een therapeutische relatie met kinderen en hun ouders/verzorgers.
 • Het ontwikkelen van een visie t.a.v. wensen en mogelijkheden, proces en werkwijze in de therapie op basis van de hulpvraag van het systeem en passende theoretische en methodische kaders.
 • Het uitvoeren van systeem therapeutische observaties en systeemdiagnostiek gericht op interactiepatronen in het systeem, het uitvoeren van systeem therapeutische interventies en systeembehandelingen, en het evalueren van het effect op de gezinsrelaties en op de ontwikkeling van de kinderen.
 • Het participeren in het multidisciplinair overleg van het behandelteam op dinsdag en het bieden van consultatie, advies en intervisie aan teamleden in het kader van het systemisch werken.
 • Het samenwerken en afstemmen met diverse disciplines binnen het eigen team, binnen het Behandelcentrum Kinderen en met andere Behandelcentra bij behandeling van meerdere gezinsleden.
 • Het afstemmen van werkzaamheden op beleid van de organisatie, participeren in de vakgroep systeemtherapeuten, bijdragen aan professionalisering van de discipline, meewerken aan innovatie en onderzoek.
 • Werkdagen in ieder geval op dinsdag en donderdag, en daarnaast naar keuze.

Wat vragen wij van jou?

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen welke is opgenomen in de GGZ DBC-beroepentabel, aangevuld met een afgeronde opleiding tot systeemtherapeut.
 • Je bent een geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).
 • Je hebt ervaring binnen de specialistische GGZ in een soortgelijke functie en bent op de hoogte van de nieuwste behandelinzichten in de systeemtherapie.
 • Je hebt ervaring in het werken met kinderen met autisme en hun gezinnen en met ouders met psychische/psychiatrische problemen, zoals autisme, en kunt actiegerichte technieken zoals spel inzetten.
 • Je bent contactueel en communicatief sterk, werkt vraaggericht en oplossingsgericht, werkt doel- en resultaatgericht, en kunt uitstekend samenwerken en beschikt over het vermogen tot conflicthantering.

Wat bieden wij?
De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd. De aanstelling voor externe sollicitanten is tijdelijk, voor de duur van 1 jaar. De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van vooropleiding en conform de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg (Maatschappelijk Werker in FWG 55/universitair geschoold FWG 60 en GZ Psycholoog in FWG 65).

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw S. Peters (GZ-psycholoog) of mevrouw I. van Zon, (GZ-psycholoog/systeemtherapeut) of mevrouw I. Nierop (manager), allen bereikbaar op 026 352 36 01.

Heb je interesse?
Mail je sollicitatiebrief en curriculum vitae ter attentie van mevrouw Y. Taverne (P&O adviseur), aan afdeling P&O, sollicitaties@leokannerhuis.nl, onder vermelding van de juiste vacaturecode. Sollicitaties zonder vacaturecode worden niet in behandeling genomen.
Je ontvangt altijd een automatische ontvangstbevestiging; wanneer je deze niet ontvangt vragen we je contact op te nemen met afdeling P&O, telefoonnummer 026 333 30 37.

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet.

Naar overzicht