AmaCura, locatie Tilburg, is een kleinschalige en veelzijdige Specialistische GGZ instelling voor kind en jeugd (basisschoolleeftijd tot 18 jaar). Vanuit hier wordt (vraag- en handelingsgerichte) diagnostiek verricht en poliklinische behandeling (zoals CGT, EMDR, schema- en systeemgerichte therapie, farmacotherapie, PMT) gegeven aan kinderen en jongeren met uiteenlopende ontwikkelings- en gedragsproblematiek (o.a. ASS, ADHD, angst en stemming, trauma gerelateerde klachten en identiteitsproblemen) en hun ouders. Daarbij vindt ook ondersteuning/advisering aan school of andere betrokkenen plaats. Dit wordt gedaan vanuit een enthousiast en zelf organiserend team, bestaande uit zeven personen: een kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psychologen, systeemtherapeut, basispsycholoog en een psychomotorisch therapeut.

Sinds 2016 is AmaCura Tilburg gevestigd in gezondheidscentrum Forum en sinds 2022 is er een tweede locatie bijgekomen: gezondheidscentrum Koolhoven.


Het takenpakket is afwisselend; je voert aanmeld- en intakegesprekken, verricht diagnostiek en biedt individuele behandeling aan kinderen, jongeren en/of ouders, passend bij de hulpvraag van het cliëntsysteem en je eigen expertise. Als regiebehandelaar geef je daarnaast werkbegeleiding aan collega’s en ben je betrokken bij het zorgtraject van cliënten. Je draagt bij aan de inhoudelijke vormgeving van het kwaliteitsbeleid binnen AmaCura. Tevens neem je deel aan multidisciplinaire- en beleid overleggen alsook intervisie. Daarbij is veel ruimte voor je eigen inbreng en je beheert grotendeels je eigen agenda. Als het nodig is, onderhoud je contact met ketenpartners en collega’s in Geleen (Zuid-Limburg). Er is de mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen, bv. doordat er ruimte is voor het volgen van scholing.

We zoeken een proactieve, BIG-geregistreerde GZ-psycholoog/Orthopedagoog Generalist die werkervaring heeft binnen de GGZ met genoemde doelgroep en in staat is om zelfstandig te werken, maar ook gericht is op samenwerking binnen een klein team.

Wat bieden wij?

  • Een uitdagende werkomgeving
  • Veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling
  • Salariëring conform CAO
  • Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn
  • Een eindejaarsuitkering
  • Reiskostenvergoeding woon-werk
  • Lease-fietsenplan


Wil je laagdrempelig kennismaken met een kopje koffie/thee of wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met: Myrte van Ostaaijen en/of Fenna Spierings via het algemene telefoonnummer 046-4231250.

Spreekt bovenstaande jou aan, dan zou AmaCura een logische vervolgstap kunnen zijn binnen jouw loopbaan. Je brief met CV mag je sturen naar: c.limpens@amacura.nl
Er is geen sluitingsdatum voor deze vacature. Zolang de vacature online staat, is deze actueel.

Wij willen jou graag als nieuwe collega ontmoeten!