Het TRTC (Top Referent TraumaCentrum) is een specialistisch centrum dat zich toelegt op diagnostiek en behandeling van volwassenen met complexe chronische traumatisering, vaak gepaard gaand met hechtingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. De behandeling binnen TRTC wordt vormgegeven vanuit een ambulante therapeutische gemeenschap voor en door cliënten waarbij de behandeling steeds multidisciplinair plaatsvindt. Psychotherapie vanuit verschillende referentiekaders maakt onderdeel uit van de multidisciplinaire behandeling. De behandeling is erop gericht dat cliënten de gevolgen van de traumatische ervaringen beter kunnen hanteren. Het doel is dat ze beter kunnen functioneren en de kwaliteit van hun leven en die van de personen in hun directe omgeving verbetert. Cliëntenparticipatie, het combineren van een groepsbehandeling met een individuele behandeling en e-health binnen een therapeutische gemeenschap, en het betrekken van het systeem van de cliënt zijn belangrijke speerpunten.

De eenheid Select waar TRTC onderdeel van uitmaakt, gaat mee in de transitie lokaal die het komende jaar verder vorm krijgt, een transitie waarbij gestreefd wordt naar een gebiedsgerichte aanpak en waarbij traumazorg goed toegankelijk gemaakt wordt voor inwoners in de hele regio. Deze transitie zal een extra beroep doen op flexibiliteit en actief meedenken.

In overleg met de P-opleiders kun je in de loop van je opleiding ook op een of twee andere werkplekken je praktijkopleiding vorm geven.

De psychotherapie opleiding is een deeltijdopleiding van drie jaar. Je krijgt hiervoor een leer arbeidsovereenkomst van 18 uur en blijft tijdens de opleiding je overige uren als gz-psycholoog werken.

Op deze wijze kun je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg binnen het TRTC èn werken aan je ontwikkeling als professional.

De functie eisen zijn

* BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog

* bovengemiddeld functioneren als gezondheidszorgpsycholoog

* affiniteit met behandelen van complexe problematiek

* ervaring in/belangstelling voor persoonlijkheidsproblematiek/vroegkinderlijke traumatisering

* grote vaardigheden in schriftelijke en mondelinge communicatie

Geselecteerde kandidaten zullen worden voorgedragen aan de hoofdopleider van de Psychotherapie opleiding bij RINO Zuid: Prof. Agnes Scholing

Tijdens de Psychotherapie opleiding worden alle kosten vergoed en de opleiding wordt in werktijd gevolgd. Daarnaast een persoonlijk budget voor boeken en congresbezoek.

Bij de selectie zal je in eerste instantie gesprekken hebben met twee commissies: een commissie met vertegenwoordigers vanuit het TRTC en een commissie met de P-opleiders.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gonny Wernaart: bij voorkeur per mail: Gonny.Wernaart@ggze.nl of telefonisch 040-2613713.

Solliciteren kan tot en met uiterlijk 22 mei 2022 via de vacature op: https://44714.afasinsite.nl/vacaturebeschrijving/gz-psycholoog-gz-psycholoog-in-opleiding-tot-psychotherapeut-bij-trtc-3332

De sollicitatiegesprekken zullen gevoerd worden op woensdag 8 juni in de ochtend.