24-32 uur per week, contractvorm afhankelijk van de functie

Wat doe je?
Je verricht systemisch onderzoek en behandelt cliënten en hun systemen vanuit een systemisch psychotherapeutisch referentiekader. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats in nauwe afstemming en samenspraak met het multidisciplinaire team. Naast diagnostiek en behandeling draag je als vaste deelnemer binnen de multidisciplinaire vergaderingen bij aan indicatiestelling en bewaak je het systemisch perspectief binnen het team.

Wanneer je geregistreerd bent als GZ-psycholoog heb je naast de rol van systeemtherapeut ook de rol van regiebehandelaar. Vanuit die rol lever je een belangrijke bijdrage aan het verder professionaliseren en innoveren van onze zorg aan 0 tot 23 jarigen. Als GZ-psycholoog verricht je intakes, observaties en verricht je psychodiagnostisch onderzoek. Je stelt een diagnose en formuleert een behandelvoorstel aan de cliënt en betrokkenen. Het overeengekomen behandelplan voer je zelf uit of je coördineert de uitvoering als regiebehandelaar voor een aantal jeugdigen. Ook geef je advies en consultatie aan andere in- en externe disciplines en supervisie en werkbegeleiding aan psychologen in opleiding.

Wie zijn wij?
GGZ Oost Brabant biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg. Je bent werkzaam binnen de zorggroep Kind en Jeugd, locatie Oss. De zorggroep richt zich op kinderen en jeugdigen tot en met 23 jaar. Door ook de leeftijdsgroep 18-23 jaar mee te nemen, kunnen we beter aansluiten op de transitie die 18-jarigen doormaken.

De zorggroep is onderverdeeld in 3 multidisciplinaire teams, te weten ontwikkelingsstoornissen, emotionele stoornissen en F-ACT Jeugd. Je komt te werken in team ontwikkelingsstoornissen waarbinnen de nadruk ligt op ontwikkelingsproblematiek (voornamelijk autisme en ADHD) met comorbiditeit (depressiviteit, angsten, traumata, persoonlijkheidsproblematiek, systeemproblematiek). Het team waar je in terecht komt is een betrokken, open, toegankelijk team dat rekening houdt met ieders kwaliteiten, wensen en voorkeuren, dat kritisch met elkaar meedenkt, maar tevens oog houdt voor de teamsfeer.

Het team bestaat onder meer uit 5 GZ-psychologen, een psychiater, arts, PIT-verpleegkundigen, basispsychologen en psychomotorisch therapeuten. Naast individuele behandelingen (waaronder CGT, EMDR, ouderbegeleiding, schematherapie, PMT) en systeembehandelingen (waaronder ook systemische psychomotorische therapie; een co-constructie tussen onze psychomotorisch therapeut en systeemtherapeut) bieden we ook verschillende groepsbehandelingen (waaronder psycho-educatie, TOM-training, gedragstherapeutische oudertraining). We volgen nauwgezet de nieuwste ontwikkelingen op behandelgebied, wat recent geleid heeft tot toevoeging van pivotal response treatment aan ons aanbod. Er is een nauwe samenwerking met het specialistisch centrum voor autisme te Rosmalen en er zijn korte lijnen met verschillende ketenpartners in de regio.

Binnen de afdeling Kind en Jeugd Oss zijn nog twee systeemtherapeuten werkzaam, met wie je gezamenlijk systeemgerichte intervisie zult voeren. Daarnaast vindt er in een vast stramien o.a. teamintervisie en deskundigheidsbevordering plaats. Er zijn ruime scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Innovatie van de zorg in al zijn facetten wordt breed gedragen binnen de zorggroep Kind & Jeugd. Ons TOP-GGz Depressie Expertise Centrum Jeugd is daar een voorbeeld van. De innovatie in de zorg wordt gecombineerd met een wetenschappelijke onderzoekslijn met acht promovendi die zich richten op preventie van depressieve stoornissen, suïcide en effectiviteit van de behandeling van depressies en suïcidaliteit.

Wat vragen wij van je?
Bij GGZ Oost Brabant lever je samen met je collega’s ‘zorg die je je familie gunt’. Dat doe je op een klantgerichte en verbindende wijze en je toont persoonlijk leiderschap.

Als systeemtherapeut heb je ruime ervaring met de diagnostiek en behandeling van gezinssystemen. Je hebt een erkend diploma en registratie in het NVRG-register, of bent bereid dit te behalen en hebt ten minste een basis- en verdiepingscursus systeemtherapie inclusief supervisie sessies. Ervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie is vereist. Specifieke ervaring op gebied van autisme is een pré. Bij ontbrekende ervaring op dit vlak verwachten we een bereidwilligheid tot aanvullende scholing. Uiteraard kan de nauwe samenwerking met het team hier ook een coachende rol in hebben. Je bent een teamspeler, pro-actief, flexibel en beschikt over uitstekende communicatieve en reflectieve vaardigheden. Bij de registratie als GZ-psycholoog heb je daarnaast ook ruime ervaring met diagnostiek en behandeling van cliënten met (complexe) ontwikkelingsproblematiek en beschik je vanzelfsprekend ook over de daarvoor benodigde opleidingen en registraties.

Ons aanbod
De functie is ingeschaald in FWG 60 (basispsycholoog, orthopedagoog of orthopedagoog-generalist) of 65 (gz-psycholoog) van de CAO GGZ, afhankelijk van functie, opleiding en relevante werkervaring.

Indien je GZ-psycholoog bent, bieden wij je direct een vast dienstverband. Als orthopedagoog bieden wij je een jaarcontract met uitzicht op verlenging.

Daarnaast bieden wij goede studiefaciliteiten (lees hier over onze 1% regeling), een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen en een collectieve ziektekostenverzekering met korting.

Voor een volledig overzicht van alle arbeidsvoorwaarden, download je de app “Cao GGZ”.

Enthousiast geworden?
We gaan graag met je in gesprek! Neem voor meer informatie, een oriënterend gesprek of een dagdeel meelopen, contact op met Inge Adema, gz-psycholoog en teamcoördinator ontwikkelingsstoornissen, telefoonnummer 06 10 97 28 63.

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

GGZ Oost Brabant
We zijn voortdurend in ontwikkeling en op weg naar een slagvaardige marktgerichte organisatie waarin de cliënt en de kwaliteit van zorg centraal staan. Dit doen we vanuit de kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en ambitieus. Wij richten ons op het bieden van hoogwaardige behandeling en begeleiding aan mensen met complexe psychische en psychiatrische problemen. Wij willen ons onderscheiden in patiëntveiligheid en menslievende zorg, zowel naar objectieve maatstaven als in de beleving van de cliënt. De zorg wordt geboden conform evidence based wetenschappelijke inzichten en conform best-practice.

Onze professionele manier van werken:

  • Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, mensgerichte zorg.
  • Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contact: op de eerste plaats natuurlijk met patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, èn onderling als collega’s.
  • Een praktische combinatie van denken en doen, die onder andere tot uiting komt in onze aandacht voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. We zijn aanpakkers die óók goed over de dingen nadenken.
  • Gezond en met plezier werken staat bij ons centraal

Kijk voor meer informatie op: http://werkenbij.ggzoostbrabant.nl en https://depressieexpertisecentrumjeugd.ggzoostbrabant.nl/

‘Op deze vacature is de regeling – Collega werft Collega – van toepassing’