Krijg jij energie van complexe problematiek? En weet je steeds opnieuw een oplossing te vinden in situaties waarvoor protocollen niet passend zijn? Ben je onafhankelijk maar vooral een samenwerker? Lees dan vooral verder.

GZ-psycholoog voor de circuits Langdurig Intensief Verblijf en/of Licht Verstandelijk Beperkt met psychiatrische problematiek. Huize Padua in Boekel.

verschillende contracten mogelijk voor 24 - 36 uur per week

Ruimte voor meerdere collega’s

We hebben enerzijds vacature ruimte vanwege doorstroom van psychologen naar andere werkomgevingen. Anderzijds hebben we collega’s in opleiding die daarvoor van tijd tot tijd voor een periode van 1 of 2 jaar naar een andere instelling gaan. Wil je je ‘tijdelijk’ aan ons verbinden voor 28-36 uur per week, dan kan dat. En als het beiderzijds bevalt, bekijken we bij het aflopen van zo’n periode welke mogelijkheden we hebben voor voortzetting.

Zwangerschapsvervanging

Een van onze collega GZ-psychologen is zwanger. Voor haar verlof zoeken we vervanging voor 32 uur p.w. vanaf 1 augustus tot 1 januari. Zou je je willen oriënteren op het werken met deze doelgroep, dan is dit een uitgelezen kans. En als het beiderzijds bevalt, bekijken we rond het aflopen van de vervangingstermijn natuurlijk welke mogelijkheden voor continuering er op dat moment mogelijk zijn.

De totale vacature ruimte gaan we met meerdere personen invullen. Je kunt in het selectiegesprek aangeven hoeveel uur je wilt werken.

Wat doe je?

Voor jou geen standaard aanpak of routinematige dagen. Dus deze uitdagende cliëntengroepen passen perfect bij jou. Hun weg naar herstel vraagt namelijk om een frisse blik op eerder verrichte diagnostiek en een maatwerk aanpak omdat zorgprotocollen voor hen tot nu toe niet de passende oplossing konden bieden. Jij bent een GZ-psycholoog die ook voor deze cliënten een passende, soms creatieve of zelfs experimentele, aanpak vindt en daarin ben je volhardend.

Van jou vraagt dit om te kunnen bewegen in het spanningsveld tussen de verschillende belangen van cliënten en collega’s. Een beslissing kunnen en willen nemen, gewoonweg omdat het de juiste is. Het vraagt om je verantwoordelijkheid nemen, voor elkaar zorgen en op jezelf en elkaar vertrouwen. Samenwerking is dan ook dé succesfactor in deze teams.
Dat moet ook wel in een omgeving waar crisissituaties voorkomen en waar vertrouwen en veiligheid centraal staan. Iedereen is dan ook bereid een stap extra te doen voor elkaar.

Door regelmatige intervisie wissel je kennis en ervaringen uit en zet deze in op andere plekken, als dat van belang is. Enerzijds coach je verpleegkundigen om op een competente manier hun werk uit te voeren, en hen te begeleiden. Anderzijds ben je bereid te leren van collega’s en sta je open voor feedback. En je hebt ideeën en suggesties, die je uitwerkt implementeert.

In het LIV-circuit werk je als GZ-psycholoog voor 3 afdelingen met verschillende settingen. Een gesloten afdeling, een open vervolg afdeling en trainingsappartementen waarin cliënten behandeling krijgen en zich voorbereiden op een minder intensieve setting of ontslag.

Het LVB-P circuit kent gesloten, besloten en open settingen, deeltijdbehandelingsgroepen en een poliklinisch aanbod. Daarnaast is er een afdeling waar we een samenwerkingsverband met een andere zorgaanbieder vorm geven. Dat team bestaat uit medewerkers van beide instellingen. Een tweede samenwerkingsverband met een andere aanbieder is ook volledig uitgedacht en gaat begin volgend jaar starten met de verbouwing van het pand.

De teams van LIV en LVB-P behandelen alle zorgvragen. Ons doel is altijd gericht op herstelondersteuning en doorontwikkeling van vaardigheden, passend bij de mogelijkheden van onze cliënten.

 • Samen met je collega’s (psychiater, verpleegkundig specialist, SPV, psychologen, maatschappelijk werkende, orthopedagogen, teamleiders en verpleegkundigen) uit het multidisciplinaire team verricht je onderzoek en behandeling binnen je eigen deskundigheidsgebied. Daarbij ben je voor een aantal patiënten regiebehandelaar en voor anderen medebehandelaar.
 • Je doet intakes, geeft behandelindicaties, verricht psychodiagnostisch onderzoek en behandelt waar mogelijk cliënten vanuit verschillende evidence based psychologische methodieken, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie en/of EMDR.

Doorgaande ontwikkeling: zorginhoudelijk en op het terrein

De komende tijd staan een aantal uitdagende projecten op de agenda. Het gaat goed met GGZ Oost Brabant, de financiën zijn op orde en dat geeft ruimte voor nieuwe initiatieven, waaronder het toewerken naar het certificaat Hoogspecialistisch Centrum, de speciale onderzoekslijn voor LVB-P, maar ook de ingrijpende herontwikkeling van het terrein Huize Padua.

Lange Termijn Huisvestings Perspectief

Het toekomst-proof maken van het terrein Huize Padua, afgestemd op de behoefte van de toekomstige cliënt. Waar ligt diens behoefte en hoe spelen wij hierop in, met een verbinding tussen instelling en maatschappij. Jouw rol is samen met de collega’s uitvoering te geven aan de concrete invulling van onze visie. Hoe ziet het zorgaanbod eruit? Wat vraagt dit van gebouwen en behandelunits. Heb je al ideeën?

Wat vragen wij van je?

Bij GGZ Oost Brabant lever je samen met je collega’s ‘zorg die je je familie gunt’.

Als GZ-psycholoog ben je communicatief vaardig en kun je goed samenwerken in multidisciplinair teamverband. Vanzelfsprekend ben je in bezit van bijbehorende diploma’s en registraties:

 • Een afgeronde opleiding GZ-psychologie (BIG-geregistreerd, AGB)
 • Bekwaamheid te handelen conform zorgpaden en multidisciplinaire richtlijnen
 • Goed om kunnen gaan met crisissituaties is een must. Er zijn altijd een of meerdere collega’s met wie je kunt overleggen en samen cliënten kunt zien.
 • Accuratesse wat betreft registratie, dossiervoering en taken rondom de directe cliëntenzorg

Het aanbod

Deze functie is ingeschaald conform FWG 65 van de Cao GGZ afhankelijk van opleiding en werkervaring

Wij bieden je interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals:

 • een volledige 13e maand
 • een goed pensioen
 • een prachtige groene werkomgeving
 • een FiscFree regeling
 • ruime ontwikkelingsmogelijkheden om door scholing of via branche-overleggen jezelf verder te bekwamen op je vakgebied

Daarnaast biedt de GGZ goede studiefaciliteiten, een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen en een collectieve ziektekostenverzekering met korting. Voor een volledig overzicht van alle arbeidsvoorwaarden, download je de app “Cao GGZ”.

Enthousiast geworden?

We gaan met je in gesprek. Neem voor meer informatie of een oriënterend gesprek contact op met:

LVB-P: mevr. I. Verhagen (klinisch psycholoog) of mevr. M. Laar (psychiater), 0492 - 846314

LIV: mevr. K. Aleven (zorgmanager LIV), 06 5199 0588.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet waarbij de interne kandidaat bij gelijke geschiktheid een voorrangspositie heeft.

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

GGZ Oost Brabant

We staan voor zorg die je je familie en naasten gunt. Mensen met complexe psychische en psychiatrische aandoeningen kunnen bij ons terecht voor specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Onze professionele manier van werken:

 • Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, mensgerichte zorg.
 • Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contactop de eerste plaats natuurlijk met patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, èn onderling als collega’s.
 • Een praktische combinatie van denken en doen, die onder andere tot uiting komt in onze aandacht voor wetenschappelijk onderzoek.

Voor meer informatie ga je naar: www.ggzoostbrabant.nl