Vereniging LOGO
Binnen de Vereniging LOGO zijn de zeven stichtingen verenigd die verantwoordelijk zijn voor de postacademische opleidingen die leiden tot registratie in het BIG register gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Deze stichtingen zijn, ieder voor zich, een samenwerkingsverband tussen een of meerdere universiteiten, de regionale zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg en, in enkele gevallen, ook van de opleidingsinstituten (de ‘RINO’s, RCSW, PPO). De betreffende opleidingen zijn toegankelijk voor o.a. psychologen, orthopedagogen.

Het doel van de vereniging is het op elkaar afstemmen en borgen van de kwaliteit van de opleidingen van psychologen en het bevorderen van het doelmatig omgaan met de beschikbare (financiële) middelen bij het uitvoeren van de opleidingen en van de kwaliteit bevorderende activiteiten.

De vereniging heeft zes vaste commissies, te weten de vier commissies Hoofdopleiders van de te onderscheiden opleidingen, de commissie Directeuren en Hoofden en de commissie Reglementen & Contracten.

Functie
Als ambtelijk secretaris ondersteun je het bestuur van de Vereniging LOGO op zowel organisatorisch als beleidsmatig gebied. In samenwerking met de voorzitter en secretaris bereid je de bestuursvergaderingen voor, draag je zorg voor de verslaglegging en monitor je de afgesproken actiepunten. Waar mogelijk pak je deze zelf op. Tevens houd je je bezig met de in- en uitgaande correspondentie en het onderhouden van het digitale archief. Je onderhoudt contact met de voorzitters en secretarissen van de in- en externe gremia waarmee wordt samengewerkt.

Voor het directeurenoverleg verzorg je, in samenwerking met de voorzitter, de totstandkoming van de agenda, regel je de notulist, draag je zorg voor verspreiding van het verslag en monitor je, indien nodig, de acties.

Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de vereniging en binnen de wereld van de BIG-opleidingen (psychologische vervolgopleidingen). Door te informeren en te rapporteren draag je bij aan een goede inhoudelijke afstemming tussen de verschillende overlegorganen binnen de vereniging.

In overleg met de penningmeester en controller stel je de begroting van de vereniging op en draag je mede zorg voor de financiële verrekening met de leden van de vereniging. Tevens zorg je voor afstemming tussen de externe accountant en de penningmeester voor de controle van de jaarrekening.

Profiel

  • Projectmatig en oplossingsgericht kunnen werken (3-5 jaar relevante werkervaring)
  • Proactieve werkhouding
  • Stressbestendig
  • Goede contactuele vaardigheden
  • Zorgvuldig en gestructureerd
  • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
  • Verbinder: goed kunnen samenwerken met verschillende gremia binnen en buiten de vereniging
  • Goede ondersteuner en organisator

Vereisten

  • HBO werk- en denkniveau
  • Bekend zijn met de wereld van de BIG-psychologen-opleidingen en ambtelijke systemen

Arbeidsvoorwaarden
De salariëring is conform de CAO GGZ en volgens FWG gewaardeerd in functiegroep 55 (tussen euro 3.101,-- en euro 4.218,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband). Het betreft een tijdelijke aanstelling van een jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Informatie
Voor nadere inlichtingen over de functie kun je contact opnemen met Hedda van ’t Land, bestuurder RINO Groep. (h.van.t.land@rinogroep.nl).

Reactie vóór 8 december 2021. Stuur je motivatiebrief en cv per e-mail naar: j.hamer@rinogroep.nl.