KP-opleiding in consortiumverband
Vincent van Gogh en haar consortiumpartners uit diverse sectoren bieden een gespreid en geïntegreerd pakket van specialistische gezondheidszorg voor jeugdigen, volwassenen en ouderen. Het consortium is van oudsher gericht op opleiden en heeft jaarlijks een groot aantal opleidingsplaatsen voor psychologen en psychologisch specialisten, te weten de art. 3 basisopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut alsook de art. 14 specialisatie-opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Tevens wordt actief deelgenomen aan de landelijke excellentietrajecten zoals de Topklas psychologisch specialisten en zogenoemde GIOSKO-trajecten.

De specialisatie-opleiding tot klinisch psycholoog omvat een periode van vier jaar waarin cursorisch onderwijs wordt gevolgd en het praktijkgedeelte wordt vormgegeven. Dat laatste vindt plaats binnen de instellingen van het Vincent van Gogh Consortium. Partners binnen het consortium zijn onder meer: De Rooyse Wissel (forensische psychiatrie), Dichterbij/STEVIG (verstandelijk gehandicaptenzorg), Centiv (instelling voor basis/generalistische GGz), De Zorggroep, Land van Horne en Proteïon (ouderen- en verpleeghuiszorg), Regionaal Autismecentrum Helmond (RAC) en PSYTREC (specialistische GGz). Specifiek betrokken bij de KP-opleiding zijn onder meer de Vincent van Gogh Topreferente Centra (zoals het Centrum voor Angst en Dwang en het TOPGGz Centrum voor Neuropsychiatrie), Stevig te Oostrum/Nijmegen en De Zorggroep te Venlo. Ook RAC Helmond en PSYTREC Weert kunnen onderdeel uitmaken van het traject. Via geïndividualiseerde afspraken wordt ook uitgewisseld met andere zorginstellingen/ziekenhuizen binnen en buiten de regio.

Het praktijkdeel van de opleidingsplaatsen start in 2023 gelijktijdig met het cursorisch deel: ofwel in januari ofwel in september. Uw werkzaamheden bestaan uit klinisch psychologische diagnostiek, begeleiding en behandeling (inclusief de psychotherapie) van individuele patiënten en/of hun systeem. Voorts verricht u in het kader van de praktijkopleiding ook patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en bekwaamt u zich in management van professionals via specifieke managementopdrachten. Als uw praktijkopleider fungeert mevrouw drs. Marjan van Leusden.

De opleidingsroute
Binnen het consortium zijn opleidingsroutes vastgelegd. U gaat binnen de opleidingsperiode op verschillende werkplekken praktijkervaring opdoen en maakt daarbij steeds deel uit van een multidisciplinair team. U heeft onderzoeks- en behandelcontacten met patiënten die een klinische en/of ambulante en/of deeltijdbehandeling volgen. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van klinische en ambulante setting, maar per GIOS kunnen de accenten verschillen om zo een gepersonaliseerd opleidingstraject in te richten, gebruik makend van alle mogelijke opleidingsplaatsen binnen het consortium en van de faciliteiten van de TOPGGz-erkende afdelingen. Alle ‘verhuisbewegingen’ die u gedurende uw opleiding maakt zullen door VvG samen met de consortiumpartners worden georganiseerd.

Profiel
Bestuur en opleiders hechten sterk aan het scientist-practitioner model en stimuleren daarom jonge, ambitieuze en wetenschappelijk actieve gz-psychologen met een sterke klinische interesse tot het behalen van specialistische klinische registraties. Het strekt daarom tot aanbeveling indien u eerder hebt gepubliceerd en/of ervaring hebt met het opzetten en uitvoeren van klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Gepromoveerde gz-psychologen worden eveneens van harte aangemoedigd om te reflecteren op deze vacature.

U bent uiteraard ingeschreven in het BIG register als gezondheidszorgpsycholoog en heeft een sterk en aantoonbaar motief voor deze klinische specialisatie KP. Van een GIOS klinische psychologie verwachten wij verder boven alles zéér goede communicatieve vaardigheden, inclusief uitstekende schriftelijke en mondelinge taal- en uitdrukkingsvaardigheden.

Salaris en dienstverband
Wij bieden u een fulltime dienstverband van 36 uur in een uitdagende werkomgeving. De aanstelling is voor de duur van de opleiding. GIOS functie is ingedeeld in FWG 65 (conform CAO GGz). Inschaling aan de hand van opleiding en relevante werkervaring. GIOS ontvangen 100% vergoeding van de opleidingskosten en 100% vergoeding van de opleidingstijd. Daarnaast is er keuze uit een breed scala aan flexibele arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren en procedure
De werving- en selectieprocedure voor KP-opleidelingen wordt uitgevoerd onder supervisie van de praktijkopleider KP van Vincent van Gogh tezamen met de werkbegeleiders bij de consortiumpartners.

Belangstelling voor één van de opleidingsplaatsen kunt u tot uiterlijk vrijdag 17 juni 2022 kenbaar maken met motivatiebrief en curriculum vitae (voorzien van een recente foto) aan: Vincent van Gogh Opleidingssecretariaat, t.a.v. Henriëtte Reijnen, Postbus 5, 5800 AA Venray (e-mail: hreijnen@vvgi.nl; telefoon: 0478-527339). De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 19 juli 2022 door een selectiecommissie bestaande uit o.m. opleiders, consortiumpartner en een ouderejaars GIOS. De procedure wordt besloten met een voordracht aan de opleidingsinstelling.

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met praktijkopleider Marjan van Leusden, klinisch psycholoog/praktijkopleider KP (mvanleusden@vvgi.nl).

Graag ook in kopie aan de opleidingssecretaresse, mevr. H. Reijnen (E-mail: hreijnen@vvgi.nl).

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.