Toelating tot de opleiding POH-ggz
De opleiding tot POH-ggz bij RINO Zuid is een post-hbo opleiding. Om toegelaten te worden tot de opleiding POH-ggz heb je 3 dingen nodig:

Eisen POH-ggz opleiding.png

1) een diploma van één van de onderstaande vooropleidingen:

 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige/ MGZ-GGZ
 • Bachelor Social Work (met specialisatie GGZ-agoog)
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening (met specialisatie GGZ-agoog)
 • Sociaal pedagogische hulpverlening (met specialisatie GGZ-agoog)
 • Verpleegkundig specialist GGZ
 • HBO-V differentiatie GGZ
 • Master psychologie differentiatie klinische psychologie, differentiatie klinische kinder- en jeugdpsychologie of differentiatie medische psychologie WO
 • Master gezondheidskunde met richting GGZ
 • Post-Master opleiding systeemtherapie (NVRG)
 • Inservice B verpleegkundige
 • Bachelor Toegepaste Psychologie let op: alleen toelaatbaar met deze opleiding wanneer ook een van de andere opleidingen uit deze lijst is gevolgd óf wanneer je de minor GGZ hebt gevolgd .

2) minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de (brede) ggz. Dit in verband met de zwaarte van de functie. Daarbij gaat het om gevarieerde, liefst ambulante ervaring in de ggz met (individuele) behandel- en/of begeleidingscontacten. Te denken valt aan:

 • Ambulant werk in de huisartsenvoorziening of in de generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz;
 • Maatschappelijk/psychosociaal werk en hulpverlening;
 • Sociaal psychiatrische verpleegkunde (ambulant in de ggz of in de huisartsenvoorziening).

3) een werk- of stageplaats in een huisartsenpraktijk voor minimaal 8 uur per week.

Bijzonderheden
Werk je alleen of voornamelijk met K&J: dan draag je er zorg voor dat je gedurende de opleiding in de huisartsenpraktijk minimaal 8 volwassen begeleidingstrajecten doet en 3 met ouderen. Werk je alleen of voornamelijk met volwassenen dan draag je er zorg voor dat je gedurende de opleiding minimaal 3 begeleidingstrajecten met K&J en hun gezinssysteem doet. Twijfel je of je aan deze eisen voldoet? Neem dan contact met ons op via poh-ggz@rinozuid.nl. De opleidingscommissie besluit of je voldoet aan de eisen en de opleiding mag volgen.

Werk-of stageplaats gedurende de opleiding
Tijdens de opleiding heb je gedurende minimaal 40 tot 45 weken 8 uur per week (verdeeld over maximaal twee) werk of een stageplaats nodig waar je als POH-ggz onder verantwoordelijkheid van een huisarts werkt. Eén huisarts uit deze praktijk is jouw praktijkbegeleider gedurende de opleiding. Daarnaast is het noodzakelijk dat er wekelijkse coaching plaatsvindt door een senior POH-ggz (met minimaal drie jaar werkervaring), bij voorkeur in de praktijk waar je werkzaam bent.