Missie en Visie opleiding POH-ggz
RINO Zuid, specialist in het opleiden van professionals in de GGZ, verzorgt sinds 2015 de post-hbo/postacademische opleiding voor praktijkondersteuner huisarts ggz (POH-ggz). In lijn met de missie en visie van RINO Zuid brengen we in deze opleiding wetenschap, best practices, context based zorg én de praktijk van de huisartsenzorg dichter bij elkaar. We zoeken voortdurend de aansluiting bij de ontwikkelingen in de huisartsenzorg waar het gaat om de psychologische en psychosociale zorg voor patiënten. We doen dat tegen zo laag mogelijke kosten en in diverse regio’s.

Missie en visie POH-ggz.png

Opleiden tot realistische professionals
We leiden professionals op die theoretisch onderlegd en vaardig zijn conform het meest recente competentieprofiel. Wat ons onderscheidt, is dat we opleiden tot realistische professionals die relationeel (i.p.v. instrumenteel) werken en rekening houden met de politiek-maatschappelijke context waar patiënten in leven. We leiden ze op tot professionals die zelf blijven nadenken, niet sec protocollair werken en die in staat zijn zorgzame psychologische en praktische rugdekking te geven aan mensen die (even) vastlopen. Én die hun professionele en persoonlijke grenzen kennen en hun balans weten te bewaren.

Sterke verbinding tussen theorie en praktijk
De opleiding kenmerkt zich tevens door de sterke verbinding tussen theorie en praktijk, nauwe samenwerking met de huisartsenpraktijken (begeleiding van de POH-ggz i.o. door huisartsen en senior-POH-ggz) en aansluiting bij de werkwijze en visie van de huisartsen (laagdrempelig, dicht bij huis). Het bieden van een leerklimaat dat optimaal aansluit bij de individuele leerdoelen van de deelnemers. Het opdoen van (nieuwe) kennis, inzichten en vaardigheden die deelnemers direct kunnen toepassen in de praktijk staat centraal in de lessen, reflectie- en praktijkopdrachten. Tijdens de opleiding zijn deelnemers verantwoordelijk voor hun eigen professionele en persoonlijke leerproces. We stimuleren ze door reflectieopdrachten en (peer-) feedback hun eigen visie op zorg, op de functie, hun rol in de huisartsenpraktijk en het werkveld te ontwikkelen. Ze kunnen er gedurende de opleiding op vertrouwen dat docenten en opleidingsmanagement naast hen staan, kritisch meelopen, hen motiveren en stimuleren.

De POH-ggz staat naast de patiënt
In onze visie blijft de patiënt uiteraard eigenaar van zijn/haar probleem. We hechten er echter ook aan dat de deelnemer in aanpak, taal en attitude zodanig functioneert dat patiënt zich gezien weet en waar nodig getroost. De POH-ggz staat naast de patiënt en gaat samen met haar/hem op zoek naar een passende ‘oplossing’ voor de vraag of het probleem, door zorgvuldig de hulpvraag te formuleren. De POH-ggz is de expert die, met oog voor de (on)mogelijkheden en de context, de patiënt begeleidt of hem of haar gericht en met actuele kennis van de sociale kaart doorverwijst. Met kennis van zaken zorgen dat de patiënt de juiste behandeling krijgt.

Kritisch
We leren de POH-ggz het belang van inzicht in en je kritisch verhouden tot het politiekmaatschappelijk en systemische perspectief. Het gaat dan bijvoorbeeld over de effecten van wet- en regelgeving, inrichting van zorg en sociaal domein, het dominante mensbeeld in de politiek en media etc. We leren hen dat de patiënten die door een POH-ggz gezien worden binnen de huisartsenpraktijk mensen zijn die ‘even niet weten hoe verder’; dat ze gezien worden als mens, niet (alleen) als patiënt. Een mens die je op dat moment passende ondersteuning biedt.

Experts
Praktijkgericht opleiden vraagt naast het bieden van een stevig basisprogramma om flexibiliteit in het curriculum. We werken met docenten, ervaringsdeskundigen en trainingsacteurs die inhoudelijk van vele markten thuis zijn. Die hun professionele ruimte en creativiteit gebruiken om in te kunnen spelen op de leerdoelen van de individuele deelnemer. Onze docenten en ervaringsdeskundigen delen onze visie, zijn expert in hun vak en beschikken allen over relevante praktijkervaring.

Toetsen van kennis en inzicht
Door het regelmatig toetsen van hun praktijkontwikkeling – door de huisarts en senior-POH-ggz – en het middels opdrachten toetsen van hun kennis en inzichten zorgen dat we ervoor dat deelnemers dankzij onze opleiding kunnen gaan excelleren als POH-ggz in de huisartsenpraktijk.