Bij RINO Zuid werken we met een digitale leeromgeving: Leerrijk. Hier werken de deelnemers, huisartsen/praktijkbegeleiders, docenten en betrokken medewerkers van RINO Zuid samen aan jouw opleidingstraject. In Leerrijk is tevens informatie te vinden over de opleiding (rooster e.d.), de modules en literatuur. Deelnemers, praktijkbegeleiders, docenten en betrokken medewerkers van RINO Zuid wisselen hier informatie met elkaar uit.

Binnen Leerrijk heb je als deelnemer de regie over de ontwikkeling van je competenties. Daarnaast wordt, in een beveiligde omgeving binnen Leerrijk, je ontwikkeling via het competentieprofiel gevolgd.