De opleiding tot POH-ggz bij RINO Zuid is een post-hbo opleiding. Om toegelaten te worden tot de opleiding POH-ggz heb je een opleidingsplaats nodig en moet je beschikken over een diploma van één van de onderstaande vooropleidingen:

 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige/ MGZ-GGZ
 • Bachelor Social Work (met specialisatie GGZ-agoog)
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening (met specialisatie GGZ-agoog)
 • Sociaal pedagogische hulpverlening (met specialisatie GGZ-agoog)
 • Verpleegkundig specialist GGZ
 • HBO-V differentiatie GGZ
 • Master psychologie differentiatie klinische psychologie, differentiatie klinische kinder- en jeugdpsychologie of differentiatie medische psychologie WO
 • Master gezondheidskunde met richting GGZ
 • Post-Master opleiding systeemtherapie (NVRG)
 • Inservice B verpleegkundige
 • Bachelor Toegepaste Psychologie let op: alleen toelaatbaar met deze opleiding wanneer ook een van de andere opleidingen uit deze lijst is gevolgd óf wanneer je de minor GGZ hebt gevolgd .

Gelet op de zwaarte van de functie is naast opleiding ook minimaal 2 jaar relevante werkervaring gewenst in de (brede) ggz. Daarbij gaat het om gevarieerde, liefst ambulante ervaring in de ggz met (individuele) behandel- en/of begeleidingscontacten. Te denken valt aan:

 • Ambulant werk in de huisartsenvoorziening of in de generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz;
 • Maatschappelijk/psychosociaal werk en hulpverlening;
 • Sociaal psychiatrische verpleegkunde (ambulant in de ggz of in de huisartsenvoorziening).

Twijfel je of je aan deze eisen voldoet? Neem dan contact op met poh-ggz@rinozuid.nl. De opleidingscommissie beslist uiteindelijk of je voldoet aan de eisen en de opleiding mag volgen.


Opleidingsplaats
Tijdens de opleiding heb je gedurende 40 tot 45 weken 8 uur per week (verdeeld over maximaal twee huisartsenpraktijken of een andere, gelijkwaardige werkomgeving) een opleidingsplaats nodig waar je als POH-ggz werkt of stage loopt. Eén huisarts uit deze praktijk is jouw praktijkbegeleider gedurende de opleiding. Daarnaast is het noodzakelijk dat er wekelijkse coaching plaatsvindt door een senior POH-ggz (met minimaal drie jaar werkervaring), bij voorkeur in de praktijk waar je werkzaam bent.