De opleiding tot POH-ggz bij RINO Zuid is een post-hbo opleiding. Om toegelaten te worden tot de opleiding POH-ggz heb je een opleidingsplaats nodig en moet je beschikken over een diploma van één van de onderstaande vooropleidingen:

 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige/ MGZ-GGZ
 • Bachelor Social Work (met specialisatie GGZ-agoog)
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening (met specialisatie GGZ-agoog)
 • Sociaal pedagogische hulpverlening (met specialisatie GGZ-agoog)
 • Verpleegkundig specialist GGZ
 • HBO-V differentiatie GGZ
 • Master psychologie differentiatie klinische psychologie, differentiatie klinische kinder- en jeugdpsychologie of differentiatie medische psychologie WO
 • Master gezondheidskunde met richting GGZ
 • Post-Master opleiding systeemtherapie (NVRG)
 • Inservice B verpleegkundige
 • Master gezondheidskunde met richting GGZ
 • Bachelor Toegepaste Psychologie let op: alleen toelaatbaar met deze opleiding wanneer ook een van de andere opleidingen uit deze lijst is gevolgd.

Gelet op de zwaarte van de functie is naast opleiding ook minimaal 2 jaar relevante werkervaring gewenst in de (brede) ggz. Daarbij gaat het om gevarieerde, liefst ambulante ervaring in de ggz met (individuele) behandel- en/of begeleidingscontacten. Te denken valt aan:

 • ambulant werk in de huisartsenvoorziening of in de generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz;
 • maatschappelijk/psychosociaal werk en hulpverlening;
 • sociaal psychiatrische verpleegkunde (ambulant in de ggz of in de huisartsenvoorziening).

Twijfel je of je aan deze eisen voldoet? Neem dan contact op met poh-ggz@rinozuid.nl. De opleidingscommissie beslist uiteindelijk of je voldoet aan de eisen en de opleiding mag volgen.


Opleidingsplaats
Tijdens de opleiding heb je gedurende 40 tot 45 weken 8 uur per week (verdeeld over maximaal twee huisartsenpraktijken of een andere, gelijkwaardige werkomgeving) een opleidingsplaats nodig waar je als POH-ggz werkt of stage loopt. Eén huisarts uit deze praktijk is jouw praktijkbegeleider gedurende de opleiding. Daarnaast is het noodzakelijk dat er wekelijkse coaching plaatsvindt door een senior POH-ggz (met minimaal drie jaar werkervaring), bij voorkeur in de praktijk waar je werkzaam bent.


Subsidie
Het is mogelijk dat je gebruikmaakt van een subsidie voor kansberoepen (max. €2500,-). Dit zijn beroepen waarmee je meer kans maakt op de arbeidsmarkt. De subsidie is mogelijk doordat de overheid investeert in arbeidsmarktkansen. Iemand komt in aanmerking voor subsidie als diegene staat ingeschreven bij UWV als werkzoekende. Ook als iemand op dit moment werk heeft of als zelfstandige werkt, kom je in aanmerking voor de subsidie. Daarbij moet je werkzoekend zijn en je willen scholen in de richting van een kansberoep.