RINO Zuid biedt ook de mogelijkheid om een verkorte route van de opleiding tot POH-ggz te volgen. Heb je de opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) of Psychologie afgerond? Dan kom je hiervoor in aanmerking.


Waarom verkort?
Je hebt al uitvoerig ervaring opgedaan in het (ambulant) GGZ-werkveld. Je hebt zicht op en kennis van de sociale context en de draagkracht van de cliënt(systemen). De setting van de huisartsenpraktijk is echter nieuw voor je. In de verkorte opleiding staan we uitgebreid stil bij de typisch huisartsgeneeskundige werkwijzen en dynamiek in de spreekkamer.

Programma
De opleiding omvat 18 dagdelen, waarvan 16 dagdelen face-to-face onderwijs en 2 dagdelen online onderwijs. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: systemen in de dagelijkse huisartsenpraktijk, werken met de NHG standaarden, E-health, ethische, juridische en levensbeschouwelijke aspecten, menslievende zorg, doorverwijzen of zelf begeleiden, persoonlijke vaardigheden, rouw, KOP, SOLK, psychofarmaca en EPA.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je ervaring opdoet met de verschillende doelgroepen die je in de spreekkamer tegenkomt. Kinderen, en ouderen komen daarom ook kort aan bod in het programma. Hiervoor zijn twee dagen uitgetrokken.

Toelatingseisen
Om deel te kunnen nemen aan het verkorte opleidingstraject moet je aan een aantal eisen voldoen. Deze lees je hier.

Je hebt een afgeronde opleiding SPV, een post-master opleiding systeemtherapie of een afgeronde universitaire masteropleiding psychologie met een differentiatie klinisch psychologie, klinische kinder- en jeugdpsychologie of medische psychologie.

Daarnaast beschik je over minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de (brede) ggz. Daarbij gaat het om een gevarieerde, liefst ambulante ervaring, in de ggz met (individuele) behandel- en/of begeleidingscontacten. Te denken valt aan:

  • ambulant werk in de huisartsenvoorziening of in de generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz;
  • maatschappelijk/psychosociaal werk en hulpverlening;
  • sociaal psychiatrische verpleegkunde (ambulant in de ggz of in de huisartsenvoorziening).

Tijdens de POH-ggz opleiding heb je een werk- of stageplek voor minimaal 4 uur per week. Het gaat om een werk- of stageplaats als POH-ggz in een huisartsenpraktijk, zorgnetwerk of een gelijkwaardige zorgomgeving waarin je werkt onder de verantwoordelijkheid van een huisarts.

Op je werk- of stageplaats is een huisarts (praktijkbegeleider) en een senior-POH-ggz aanwezig die je kunnen coachen. De huisarts 30 minuten per maand, de senior POH-ggz 45 minuten per week ( minimaal 2x face to face per maand) waarbij je ontwikkeling als POH-ggz centraal staat.

Gedurende de opleiding dien je in je praktijkdeel zowel volwassenen, kinderen en ouderen te kunnen zien. Dit i.v.m. het generalistische karakter van de functie.

Twijfel je of je aan deze eisen voldoet? Neem dan contact op met poh-ggz@rinozuid.nl. De opleidingscommissie beslist of je aan de eisen voldoet en deel kunt nemen aan de opleiding.

Werk/stage en het volgen van je ontwikkeling
Het verkorte programma houdt in dat je 16 weken 4 uur per week in een huisartsenpraktijk werkt of stage loopt i.p.v. de 40-45 weken in de reguliere route. Tijdens deze periode volgen we gedurende twee momenten de ontwikkeling van jouw professionele competenties en persoonlijke ontwikkelpunten. Dit doen we binnen onze digitale leeromgeving Leerrijk met behulp van het competentieprofiel. Bij de start van de opleiding vul je, bij voorkeur al in overleg met je praktijkbegeleider, de ‘nulmeting’ in. Vervolgens voer je na 1,5 tot 2 maanden een ontwikkelgesprek met de huisarts/praktijkbegeleider en je senior POH-ggz. Aan het einde van de opleiding vullen zij ook het competentieontwikkeldocument in. Zelf schrijf je na beide momenten een reflectie over je ontwikkeling. De opleidingsmanager geeft per ontwikkelmoment een beoordeling.

Praktische informatie

De opleiding vindt plaats op onze vestiging in Eindhoven. Voor de verkorte route dienen er minimaal 8 deelnemers te zijn. Bij minder aanmeldingen, kun je aansluiten bij het reguliere programma. Uiteraard neem je dan alleen deel aan de dagdelen uit het verkorte programma en blijven dezelfde eisen voor de werkplek/stage staan. Gevolg is alleen dat je het certificaat niet na 5 maanden, maar na 10 maanden zult ontvangen. De kosten voor dit verkorte programma bedragen €1.695,-.