Een mix van leren en werken

De opleiding POH-ggz biedt een mix van leren en werken. De competenties, zoals die door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn geformuleerd in het competentieprofiel en je specifieke professionele en persoonlijke ontwikkelpunten, vormen in de opleiding het uitgangspunt. De basis voor je leertraject wordt gelegd in het intakegesprek, waarin we de door jou ingevulde 0-meting van het competentieprofiel bespreken. Het intakegesprek vindt plaats met 2 leden van de opleidingscommissie en een aantal collega aspirant deelnemers.

De opleiding POH-ggz bestaat uit vier modules:

 • Werken in de huisartsenpraktijk (15 uur)
 • Basis GGZ-vaardigheden in de huisartsenpraktijk (63 uur)
 • Werken met kinderen en jeugd (18 uur)
 • Werken met volwassenen, ouderen en levensfaseproblematiek (24 uur)

De opleiding is blended en omvat in totaal 40 dagdelen (120 uur). Hiervan zijn 36 dagdelen bedoeld voor Face-2-face onderwijs met veel online les-activiteiten en 4 dagdelen voor inleveropdrachten. Een aantal dagdelen wordt online via Zoom verzorgd. We gaan qua studiebelasting uit van 6 uur per twee weken. Deze uren is nodig voor de voorbereiding van de lessen en het maken van voorbereidingsopdrachten. Tevens zijn de uren studiebelasting waar je rekening mee moet houden nodig voor de 12 inleveropdrachten die meetellen in je beoordeling.

Naast het onderwijs bij RINO Zuid werk je gedurende 40 tot 45 weken 8 uur per week in een huisartsenpraktijk


Vrijstellingen

De eerste twee modules van de opleiding ‘De basis voor het werken als POH-ggz’ en ‘Methodieken en specifieke groepen’ zijn verplicht voor voltijd deelnemers. Denk je op grond van aantoonbare vooropleiding en werkervaring in aanmerking te komen voor vrijstelling van module 3 ‘Kinderen en jongeren in de POH-ggz praktijk’ en/of module 4 ‘Volwassenen, ouderen en naasten’? Neem dan voorafgaand aan de opleiding contact met ons op via poh-ggz@rinozuid.nl. De opleidingscommissie beoordeelt op grond van je CV of je in aanmerking komt voort vrijstellingen. Na de start van de opleiding kunnen er geen vrijstellingen meer aangevraagd worden.

Omdat er nog geen uitgekristalliseerde landelijke normen bestaan voor de POH-ggz opleiding, ligt de verantwoordelijkheid voor het bepalen van vrijstellingen bij de opleidingscommissie van de opleiding POH-ggz bij RINO Zuid. Voor SPV-ers en psychologen wordt een verkorte opleiding POH-ggz aangeboden. Meer informatie over de verkorte opleiding is hier terug te lezen.


Begeleidingsstructuur en ontwikkelen competenties

De kracht van de opleiding zit in de wisselwerking tussen:

 • (online) leren van docenten en van elkaar (peer-feedback)
 • in de praktijk werken met en leren van collega’s
 • een solide begeleidingsstructuur​

RINO Zuid biedt je een begeleidingsstructuur, waardoor we je voortgang nauwkeurig kunnen volgen. Behalve de huisarts, die je praktijkbegeleider is en je ontwikkeling in de praktijk volgt, veronderstellen wij ook dat er in de dagelijkse praktijk een ervaren POH-ggz beschikbaar is als coach met minimaal 3 jaar ervaring als POH-ggz.


Van de huisarts vragen we een maandelijks overleg van 30 minuten met je over je ontwikkeling als POH-ggz. Van de seniorcoach vragen we wekelijks een overleg van 45 minuten ( maximaal 2x per maand telefonisch, via facetime etc.) over je ontwikkeling als POH-ggz.

Toetsing

Gedurende drie momenten volgen we de ontwikkeling van jouw professionele competenties en persoonlijke ontwikkelpunten. Dit doen we binnen onze digitale leeromgeving Leerrijk. Bij de start van de opleiding vul je, bij voorkeur al in overleg met je praktijkbegeleider, de ’nulmeting’ in. Vervolgens vul je samen met de huisarts/praktijkbegeleider en je senior POH-ggz het competentieontwikkeldocument nog drie maal in gedurende de opleiding. De huisarts en de senior POH-ggz beoordelen hierbij je ontwikkeling en zelf schrijf je een reflectie over die ontwikkeling gekoppeld aan de competentiegebieden. Tot slot geeft de manager van de opleiding per ontwikkelmoment een beoordeling.

Toetsing vindt plaats door middel van:

 • Het beoordelen van de online gemaakte opdrachten
 • Je actieve bijdragen tijdens de lessen
 • Je reflecties a.d.h.v. de peer feedback momenten
 • De ontwikkeling in je competenties en reflecties hierop


Tijdsinvestering

De opleiding duurt, inclusief de reguliere vakanties van het Zuiden, ongeveer 10-11 maanden. Je hebt in deze periode 36 dagdelen les. De lessen vinden elke twee weken plaats. Tussen de lesdagen door werk je aan je opdrachten. De studiebelasting is ongeveer 6 uur per twee weken, exclusief de bijeenkomsten. Het rooster vind je na je toelating op de digitale leeromgeving Leerrijk.


Lesdagen en locaties

De lesdagen op de locatie in Eindhoven en Maastricht vinden plaats op woensdag of donderdag (afhankelijk van de opleidingsgroep). Het maken van de online voorbereidingen kun je uiteraard zelf bepalen aan de hand van de tijdskaders van de betreffende docent.

Evaluatie

RINO Zuid hecht sterk aan het volgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs dat we bieden. Waar ben je enthousiast over en wat kan beter? Uiteraard vindt de meeste feedback tijdens de lessen plaats. Daarnaast ontvang je aan het einde van elke lesdag een kort digitaal evaluatieformulier.

Nascholing POH-ggz

RINO Zuid biedt ook nascholingsmodules aan. Houd hiervoor ons aanbod in de gaten.