Signalerende, coördinerende en interveniërende functie
De POH-ggz ondersteunt de huisarts bij de begeleiding en behandeling van mensen met psychische, psychosociale of psychosomatische problematiek. De POH-ggz heeft een signalerende, coördinerende en interveniërende functie en is in staat tot transmuraal en multidisciplinair denken en handelen. Je verheldert samen met betrokkenen het probleem, maakt een vervolgstappenplan, doet aan psycho-educatie en begeleidt en ondersteunt het zelfmanagement van patiënten. De POH-ggz begeleidt patiënten kortdurend (ook online) en verwijst zo nodig via triage en screening door. Daarnaast heeft de POH-ggz een belangrijke preventieve rol: door het tijdig signaleren en/of interveniëren (verpleegkundig en/of maatschappelijk) voorkomt de POH-ggz onnodige doorverwijzingen en/of terugval. Tot slot verzorgt de POH-ggz ook overbruggingszorg.

De POH-ggz is een functie met een eigen verantwoordelijkheid en handelt binnen de wettelijk gestelde kaders onder verantwoordelijkheid van de huisarts.