Deelnemers werken gedurende de opleiding minimaal 8 uur per week in één, maximaal twee huisartsenpraktijken. Deze huisartsenpraktijken fungeren als praktijkinstelling gedurende de opleiding en dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen.

  • Een inwerk- en introductieprogramma in de praktijk voor de eerste twee weken.
  • Minimaal één keer per vier weken evaluatie met de praktijkbegeleider (huisarts) van minimaal 30 minuten in het kader van opleidingsleerdoelen waarbij het competentieprofiel als leidraad dient.
  • Eenmaal per week overleg van minimaal 45 minuten met een begeleidend senior POH-ggz (met minimaal 3 jaar ervaring als POH-ggz), waarbij het competentieprofiel als leidraad dient. Dit overleg dient minimaal 2x per maand face to face plaats te vinden.
  • Creëren van een uitnodigend en coachend leerklimaat waarin de deelnemer zo optimaal mogelijk de eigen regie over de te behalen leerdoelen kan realiseren.
  • Organiseren van een kennismaking met het geëigende netwerk.
  • Een spreekkamer met computer en daglicht voor 8 uur per week; maximaal te verdelen over twee huisartspraktijken.
  • Toegang tot het huisartsinformatiesysteem (HIS) in de betreffende spreekkamer; een eigen inlogcode en evidente en efficiënte afspraken voor agendabeheer.
  • Een eigen telefoon (vast of mobiel).
  • Ee mogelijkheid van/akkoord met geluids-en beeldopnames maken t.b.v. opleiding met aandacht voor privacy afspraken met patiënten.

Bovendien: Indien een huisartsenpraktijk niet beschikt over de inzet van een senior POH-ggz die de rol kan vervullen in de begeleiding, kan er een beroep gedaan worden op de coachpool van RINO Zuid. Hierin zitten ervaren POH-ggzers met coachkwaliteiten die face to face of online de deelnemer tegen een vergoeding kunnen coachen.