Doodsangst en doodsverlangen bij ouderen

Ouderen worden veelvuldig geconfronteerd met de dood: veel naasten overlijden en ook de horizon van hun eigen sterven komt snel in zicht. Hoe ervaren ze dat? Geven ze zich eraan over, zijn ze bang of verlangen ze ernaar en denken ze aan euthanasie? Het zijn vragen die altijd al van belang zijn geweest, maar die op dit moment een speciale urgentie hebben. Onze samenleving is immers gefocust op de jonge, gezonde mens, terwijl er tegelijk steeds meer ouderen zijn. Quin van Dam, docent bij RINO Zuid schreef het artikel 'Doodsangst en doodsverlangen bij ouderen'.

Je leest dit artikel hier terug