RINO Zuid deelt

Lees bericht

Opvoeden 2.0 en het belang van de eerste 1000 dagen

In de zorg is maar weinig aandacht voor de preventie van psychische aandoeningen. Cruciaal voor de psychologische ontwikkeling van een kind zijn de eerste 1000 dagen na conceptie. Onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Jan...

Lees bericht

Frumau wil meer aandacht voor specialistische behandeling hoogbegaafde kinderen

In juni start de leergang hoogbegaafdheid, verzorgd door psychotherapeut en GZ-psycholoog Mia Frumau. Zij maakt zich persoonlijk hard voor een betere behandeling van hoogbegaafde kinderen met psychische problemen. Over...

Lees bericht

Machteld Huber inspireert met Positieve Gezondheidsconcept op eerste lesdag voor ervaringsdeskundigen

Fameus en Indigo hebben het initiatief genomen om de rol en inzet van ervaringsdeskundigen verder te professionaliseren. De ervaringsvaardigheden die nodig zijn om mensen in de Basis GGZ en het Sociaal Domein te ondersteunen,...

Lees bericht

Drs. Haiko Jessurun, Klinisch psycholoog/kinder- en jeugdpsychotherapeut: ‘MBT-A gaat over vertrouwen’

Mentalization Based Treatment (MBT) is een psychotherapeutische behandeling die de laatste 15 jaar sterk in opkomst is. Gebaseerd op de nieuwste socio-evolutionaire, neuropsychologische inzichten, met in de kern daarvan...

Lees bericht

Goede samenwerking voorwaarde voor succes bij begeleiden van (v)echtscheidingen.

Tineke Rodenburg (systeemtherapeut, docent bij RINO Zuid en coauteur van o.a. ‘Vechten voor je scheiding’) is een van de sprekers op het symposium Samenwerking tussen Eerstelijnszorg en het Sociaal Domein op 12...

Lees bericht

Waarom de opleiding Ervaringsdeskundige in de Basis GGZ en het Sociaal Domein er moest komen

We vroegen Jako van Diessen, een van de docenten van de opleiding Ervaringsdeskundige in de Basis GGZ en het Sociaal Domein , en zelf ervaringsdeskundige, waarom deze opleiding er moest komen. Jako: “De huidige MBO-...

Lees bericht

Tessa Meijerink: “Met mediatief werken probeer je via de zorgverlener het gedrag van je cliënt te beïnvloeden.”

Rino Zuid geeft in samenwerking met Gerion de module Gedragstherapie bij Ouderen in Zorginstellingen*.Deze module is ontwikkeld door GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut Claudia Disselhorst. Zij geeft deze module samen...

Lees bericht

4D-model in magazine De Eerstelijns en tijdens symposium op 12 april 2018

"Patiënten die zeggen beter te worden gehoord. Professionals die stellen meer te bereiken en hun werkdruk beter te kunnen reguleren." Hiermee begint het artikel in De Eerstelijns, platform voor strategie en...

Lees bericht

4D-model hot item tijdens symposium Samenwerking Eerstelijnszorg en sociaal domein

Op 12 april vindt het symposium Samenwerking Eerstelijnszorg en Sociaal Domein  plaats. Een van de onderwerpen die hier aan bod komen is het 4D-model van Volte. Dit model geeft op een visuele manier inzicht in de vier...

Lees bericht

Bas van Alphen: “Opleidingsdeelnemers moeten kritisch leren kijken naar de richtlijnen en een vertaalslag maken naar de cliënt of patiënt die tegenover hen zit.”

Afgelopen december is Prof. dr. Bas van Alphen begonnen als hoofdopleider bij RINO Zuid. Daarmee krijgt hij de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de GZ-opleiding. De hoogste tijd om nader kennis te maken. Wat is...

Lees bericht

Linde van Helvert: "Je onderwijs steeds afstemmen op de doelen die je beoogt, dat is voor mij zinvolle innovatie.”

Wat vind jij belangrijk aan opleiden in het algemeen? “Ik vind het belangrijk dat een opleiding goed aansluit bij de competenties, wensen en behoeften van een deelnemer. Daarom ben ik er een voorstander van dat...

Lees bericht

Affectfobietherapie, wanneer patiënten bang zijn voor hun eigen gevoelens

Op 18 januari 2018 start RINO Zuid met een nieuwe module: Affectfobietherapie (AFT) . Een therapievorm die geschikt is voor mensen die bang zijn voor hun eigen gevoelens en/of emoties en daardoor een affectfobie ontwikkeld...