Ons doel is een resultaatgericht opleidingstraject voor u te ontwikkelen. Een traject dat volledig aansluit op uw wensen.

Uw wens

Mensen die hun talenten en vaardigheden blijven ontwikkelen, hun kennis actualiseren en hun professionele attitude blijven toetsen zijn verbonden met hun werk. Ze werken met energie en aandacht. RINO Plus ontwikkelt korte- en langdurende opleidingstrajecten voor deze professionals in uw organisaties. Ook kunnen we u ondersteunen bij het implementeren en borgen van de resultaten van opleidingstrajecten. Onze werkwijze kenmerkt zich door veelal langdurige samenwerkingsverbanden. Maatwerk van RINO Plus kent diverse mogelijkheden.

Een bestaande module bij u in huis
Al onze modules met open inschrijving kunnen op de door u gewenste locatie worden uitgevoerd. Deze modules worden zoveel mogelijk aangepast aan de leerwensen binnen uw organisatie.

Een volledig voor u op maat ontwikkelde opleidingstraject
Wanneer uw organisatie op inhoud en/of vorm leerwensen heeft, ontwikkelen we samen met u en onze docenten een maatwerktraject / -programma, toegesneden op uw situatie.

Uw opleidingsbehoefte in beeld

Als u belangstelling heeft voor een opleidingstraject op maat dan bespreken we uw wensen eerst tijdens een (telefonische) intake. We brengen samen met u de organisatiecontext in beeld en maken uw opleidingsvraag concreet:

Welk opleidingstraject zoekt u?

  • Wat is het doel van het traject en welk resultaat beoogt u?
  • Waar moet het traject bij aansluiten in uw organisatie?
  • Kan een deel van het traject blended vormgegeven worden?
  • Hoe leren de professionals in uw organisatie het beste?
  • Hoeveel deelnemers zijn er, met welke functie en welke accreditaties zijn nodig?
  • Wat voor docent past het best bij uw leerwensen en uw situatie?
  • Is inzet van acteurs en ervaringsdeskundigen wenselijk?
  • Waar en wanneer gaat het traject plaatsvinden?

Na de intake ontvangt u van ons een passende offerte, waarin onder andere de opleidingsvraag, de financiële kaders en een raamwerk van het traject zijn opgenomen.

Traject afstemmen op uw organisatie

Wanneer wij het vertrouwen van u krijgen om het traject uit te voeren, zoeken we de gekwalificeerde docent(en) en/of ervaringsdeskundigen en ontwikkelen we in overleg met u o.b.v. de inhoud, de vorm en werkwijze. Participatie van eigen docenten is uiteraard mogelijk. Ook praktische zaken spreken we dan af. Bij de uitvoering van het traject houden we de vinger aan de pols. Als het nodig is stellen we tussentijds bij.

(Tussentijds) evalueren

We hechten er uiteraard aan dat er tijdens de bijeenkomsten ruimte is voor feedback. Tijdens en na afloop van het traject evalueren we ook digitaal. Zowel de opleidingsdeelnemers als de docent blikken terug. U ontvangt daarvan een schriftelijk verslag. Tot slot organiseren we een mondeling evaluatiegesprek met de manager nascholing. Bij langdurige trajecten nemen we meestal deel aan de stuurgroep en vinden er uiteraard vaker tussentijdse gesprekken plaats.