RINO Zuid organiseert de Leergang Veilig contextueel begeleiden van kinderen en gezinnen voor gezinnen binnen de context van Veilig Thuis en de opvang. In deze leergang zijn ervaringsdeskundigen betrokken als docent.

Voor wie

De Leergang is bedoeld voor hulpverleners die werken met kinderen, jongeren en hun ouders.Professionals die opvang bieden aan kwetsbare gezinnen (waarbij sprake is van huiselijk geweld, dakloosheid en andere problemen als LVB, psychiatrie en verslaving).

Doel

De inzet is een veilige opvoedsituatie te creëren voor de kinderen, doorbreken van de geweldspiraal, signaleren van ernstige problematiek en daarop doelgericht acteren en gezinnen weer (zo) zelfstandig (mogelijk) te laten deelnemen aan de samenleving. De opleiding behandelt alle onderwerpen in de context van de aanwezigheid van kinderen (contextueel) en is gericht op het hele systeem (systeemgericht).

Vijf thema’s

De leergang bestaat uit 5 modules die ook los van elkaar te volgen zijn:

Veel aandacht voor de praktijk

Naast praktisch theoretische kennis is er bij elk onderwerp ruime aandacht voor casuïstiek, vertaling naar de praktijk en ervaringsdeskundigheid. Alle onderdelen worden verzorgd door een docent uit het netwerk van RINO Zuid en een docent uit het netwerk van Markieza. Daarmee beogen we dat de deelnemers optimaal in staat zijn om de kennis praktisch te vertalen en naast theoretisch wetenschappelijke kennis ook ervaringskennis kunnen integreren.

Niveau

HBO, Post HBO, Academisch, post academisch

Interesse?

Bij interesse in de gehele leergang kun je contact opnemen met nascholing@rinozuid.nl. Je kunt je aanmelden voor een van de losse modules via de modulepagina.