Zorgverleners zien steeds vaker jongeren en jongvolwassenen die uitvallen door psychische klachten zoals depressie, burn-out, angstklachten, ADHD en autismespectrum stoornissen. De wachtlijsten in de (jeugd)GGZ, het medicijngebruik onder jongeren en het aantal suïcides onder jongeren: het stijgt allemaal. Willen we bijdragen aan het voorkomen hiervan? Dan komen we terecht bij de vroege kindertijd. Bij de professionals die in deze levensfase actief zijn, bij de cruciale hechtingsprocessen en de invloed ervan op de snel ontwikkelende babyhersenen. Bij de ouderlijke relatie, de opvoedingskennis en -vaardigheden van jonge ouders. De etikettenlawine is niet te stoppen zonder ook een subtiele verandering te stimuleren in de wijze waarop veel goedwillende en behoorlijk opgeleide ouders, leerkrachten en hulpverleners de laatste 20 tot 40 jaar met kinderen en jongeren omgaan. Ongewild dragen ze bij aan de gedragsproblemen van een deel van onze jonge generatie.

De laatste 20 jaar is de kennis over de ontwikkeling en rijping van de hersenen als gevolg van de aard van de affectieve moeder-kindrelatie enorm toegenomen. De vele nieuwe inzichten uit de hersenwetenschap, maar zeker ook uit de cognitieve ontwikkelingspsychologie, de neuropsychoanalyse en de hechtingstheorie zijn vertaald naar talloze praktische tips en vaardigheden voor professionals. De modules richten zich op: orthopedagogen, gz-psychologen, ontwikkelingspsychologen, maar ook gynaecologen, verloskundigen, POH-GGZ, kinderartsen, kinderpsychiaters, kraamverzorgster, huis- en jeugdartsenartsen en (jeugd)verpleegkundigen.

Aan de slag met Opvoeden 2.0?

Binnenkort start RINO Zuid modules die expliciet gericht zijn op het in de opvoeding helpen voorkomen van psychische aandoeningen bij kinderen en jongeren. Deze unieke training richt zich op de hulpverleners die betrokken zijn bij ouders en kinderen zoals pedagogen, kinderartsen, consultatiebureauverpleegkundigen, GZ-psychologen kinderpsychiaters. De kennis en vaardigheden van deze professionals worden fijn geslepen op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de neurobiologie, cognitieve ontwikkelingspsychologie, hechtingstheorie en nog veel meer.

RINO Zuid biedt de volgende opleidingsmodules aan:

Meer informatie over en actuele startdata van deze modules vindt u in ons moduleoverzicht.

Bekijk hier hoe prof. dr. Jan Derksen uitlegt wat mentaliseren inhoudt.Boek 'Preventie psychische aandoeningen'

Op welke manier leiden onze stressvolle samenleving en het ontbreken van een gedeelde opvoedideologie tot het ontstaan van psychische aandoeningen? Het bevorderen van psychologische, psychomotorische en psychofysiologische stevigheid kan alleen bereikt worden als er vanaf de conceptie of misschien zelfs al daarvoor wordt ingezet op preventie. Prof. Dr. Jan Derksen (1953) schreef het boek Preventie psychische aandoeningen. Dit boek geeft professionals in de geestelijke gezondheidszorg gereedschap om de zorg voor baby's, jongeren en ouders op zo'n manier te verbeteren dat ze bijdraagt aan het voorkomen van psychische aandoeningen.

preventie-psychische-aandoeningen-groot.jpgGames For Health Europe (GFHE) hebben we gevraagd een game te ontwikkelen waarmee de deelnemers worden ondersteund in het proces van mentaliseren. Een proces waarbij emoties herkennen bij jezelf en bij anderen en daarover kunnen communiceren een belangrijke onderdeel is. De combinatie van boek en game zorgen ervoor dat de professional veel beter voorbereid wordt op zijn rol in het complexe werkveld van opvoeding, gezinsproblemen en preventie van ziekten.