NVP looft Wim Trijsburgprijs uit voor junior-wetenschappers

Vakkundig in integratieve psychotherapie

Om onderzoekers te stimuleren, looft de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) de Wim Trijsburgprijs uit. Kent u iemand die onderzoek heeft gedaan of doet naar werkzame factoren in de psychotherapie? Iemand die onderzoek doet naar samenhang en integratie binnen de psychotherapie en de cliënt centraal stelt? Meld hem of haar dan voor 1 juni 2019 aan via www.psychotherapie.nl.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de prijs moet de kandidaat aan voorwaarden voldoen. Hij of zij:

  • brengt in het onderzoek verbinding aan tussen praktijk, theorie en wetenschap;
  • levert met onderzoek of de vernieuwde theorievorming een relevante bijdrage voor de psychotherapeutische praktijk, zowel kwantitatief als kwalitatief;
  • nodigt uit naar verbreding van het vak psychotherapie;
  • heeft (resultaten van het) onderzoek uitgedragen door presentaties en/of publicaties. Er dient in het Nederlands een artikel te zijn gepubliceerd, naast buitenlandse publicaties;
  • heeft zich de afgelopen 4 jaar beziggehouden met psychotherapeutisch onderzoek of
  • vernieuwende theorievorming;
  • is niet ouder dan 45 jaar.

Aanmelden voor 1 juni

Wilt u iemand voordragen die voldoet aan de voorwaarden? U kunt iemand voor 1 juni 2019 aanmelden via www.psychotherapie.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de procedure. De prijs wordt uitgereikt op de Dag van de Psychotherapie in 2019. De winnaar van de juniorprijs ontvangt een glassculptuur en een geldbedrag te besteden aan een studiereis en/of internationaal congres. De Trijsburgjury is onderdeel van de wetenschapsraad van de NVP en bestaat uit: dr. Anna Bartak, dr. Han Berghuis, dr. Theo Ingenhoven en dr. Rien Van.

Wim Trijsburg (1948 – 2007†)

Wim Trijsburg was hoogleraar psychotherapie aan de afdeling Medische psychologie en psychotherapie van de Erasmus Universiteit van Rotterdam, deel uitmakend van de onderzoeksschool Netherlands Institute of Health Sciences (NIHES). Daarnaast was hij bijzonder hoogleraar Vernieuwing van de theoretische grondslagen van de psychotherapie aan de Universiteit van Amsterdam. Wim was een enthousiasmerende wetenschapper en psychotherapeut bij wie ‘integratie’ centraal stond. Hij wist klinische praktijkervaring, theorievorming en resultaten van wetenschappelijk onderzoek met elkaar te verbinden en diepgang te geven.

Lees hier meer