Het wetenschapsfonds van RINO Zuid

In 2013 heeft het bestuur van RINO Zuid besloten om een wetenschapsfonds in te stellen. RINO Zuid is een stichting en heeft geen winstoogmerk, maar streeft wel een gezonde bedrijfsvoering na. Ieder jaar kan een eventueel positief bedrijfsresultaat toegevoegd worden aan het wetenschapsfonds. In de jaren 2012 tot en met 2017 is dat ook gebeurd. Het fonds is de afgelopen jaren ingezet om de relatie tussen de wetenschap en het werkveld te versterken. In de eerste vijf jaren van het fonds zijn er in totaal 10 projecten opgestart. Hier kunt u lezen welke projecten dat zijn geweest.

Ten behoeve van wetenschappelijke attitude

Naar aanleiding van een evaluatie heeft RINO Zuid besloten door te gaan met het wetenschapsfonds en het structureel te maken. RINO Zuid zal daarbij het uitgangspunt nemen dat we het fonds inzetten voor het aanleren, onderhouden en uitdragen van een wetenschappelijke attitude bij psychologen en pedagogen in de geestelijke gezondheidszorg en hulpverlening. Binnenkort kunt u hierover meer lezen op deze pagina.