Voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en orthopedagoog generalist heeft RINO Zuid een centrale opleidings- en examencommissie. Deze geeft uitvoering aan het landelijke opleidings- en examenreglement voor psychologische BIG-opleidingen en het eigen opleidings- en examenreglement voor de opleiding tot orthopedagoog generalist.

De examencommissie houdt toezicht op de kwaliteit van de opleidingen en de toetsing. Tevens fungeert de commissie als bezwaarorgaan voor opleidingsdeelnemers als zij bezwaar willen aantekenen tegen een besluit van de hoofdopleider.

Ter vervanging van de huidige voorzitter zoekt RINO Zuid een

Onafhankelijk voorzitter

van de examencommissie

De nieuwe voorzitter zorgt samen met de leden van de commissie voor:

  • vaststelling of deelnemers voldoen aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregelingen stellen voor het verkrijgen van een getuigschrift;
  • adequaat toezicht op de kwaliteit van toetsen en examens en de organisatie daaromheen;
  • voortgang van de werkzaamheden van de commissie;
  • proces- en procedurebewaking bij het behandelen van bezwaren;
  • voorbereiding van de vergadering in overleg met de ambtelijk secretaris;
  • afstemming met relevante stakeholders op regionaal en landelijk niveau.

De onafhankelijk voorzitter:

  • heeft relevante ervaring;
  • kan zich onafhankelijk opstellen;
  • is sterk rolbewust en kan de goede balans vinden tussen procedures en inhoudelijke beoordeling;
  • is bereid zich voor meerdere jaren te binden aan deze rol.

De tijdsbesteding zal per periode variëren en bedraagt voor 3 à 4 vergadering bij benadering minimaal 12 uur per jaar en bij incidentele aangelegenheden en bezwaarschriften meer. Je ontvangt een adequate uurvergoeding.

Vragen of interesse?
Heb je vragen over of interesse in deze vacature? Neem dan contact op metRachel Sistermans (Interim directeur | Hoofd BIG-opleidingen RINO zuid) tel. 06 - 21 66 97 87