Sinds 1 januari 2013 wordt het hoofdopleiderschap van de opleiding tot psychotherapeut vervuld door prof. dr. Agnes Scholing, die daarvoor een bijzondere leerstoel bekleedt aan de faculteit Psychologie van de Open Universiteit. Zij heeft aangekondigd medio 2022 haar functie neer te willen leggen. Daarom zijn wij op zoek naar een

Bijzonder hoogleraar / hoofdopleider van de opleiding tot psychotherapeut

In het bijgevoegde structuurrapport valt te lezen wat de inhoud en positionering van de leerstoel is. Het hoofdopleiderschap van de opleiding tot Psychotherapeut is een belangrijk onderdeel daarvan. De hoogleraar heeft de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de opleiding, waarbij ook op basis van de nieuwe beroepenstructuur voor psychologische beroepen voorbereidingen getroffen moeten worden op de mogelijke samenvoeging van het beroep psychotherapeut en Klinisch psycholoog. Het is hierbij van belang dat kandidaten dit onderschrijven.

Bekijk voor uitgebreide informatie hier het Structuurrapport.

Solliciteren en meer informatie
In de week van 9 mei verschijnt de vacature op Academictransfer, via die website kan men solliciteren.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Marrik van Rozendaal, directeur van RINO Zuid ( marrikvanrozendaal@rinozuid.nl of 06 - 29 73 12 52 ) of met Rachel Sistermans, Hoofd BIG-opleidingen/plaatsvervangend directeur ( rachelsistermans@rinozuid.nl of 06 - 21 66 97 87 ).