RINO Zuid is een opleidingsinstituut voor psychologische en pedagogische professionals in Zuid-Nederland. We leiden psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, pedagogen en andere professionals op die werken in de zorg, hulpverlening en het sociaal domein. We zijn een levendige en dynamische netwerkorganisatie die zorgt voor kennisoverdracht en ontmoeting. Momenteel zijn we op zoek naar een:

Directeur / uitvoerend bestuurder

De uitvoerend bestuurder/directeur geeft leiding aan de organisatie, zodanig dat de doelstelling en strategie van RINO Zuid worden gerealiseerd. De bestuurder is gemachtigd tot het nemen van alle besluiten die in het kader van de dagelijkse aansturing en bedrijfsvoering in de Stichting noodzakelijk zijn. De bestuurder vertegenwoordigt de organisatie in externe samenwerkings- en overlegvormen.

De werving voor deze vacature is uitbesteed aan The Executive Network. Het profiel van de nieuwe bestuurder vind je hier: www.ten.nl/vacature-rino-zuid/.

Uitsluitend schriftelijke reacties worden in ontvangst genomen via vacature.rinozuid@ten.nl. De sluitingsdatum voor reacties is 15 mei 2023.