App monitort terugval angst en depressie bij jeugdigen

Na een succesvolle behandeling van angst en depressie bij jeugdigen tussen de 12 en 21 jaar is de kans op terugval groot. Om dit te helpen voorkomen gaat klinisch psycholoog en universitair docent Yvonne Stikkelbroek vanuit GGZ Oost-Brabant een app ontwikkelen die de symptomen van angst en depressie monitort.

Meer dan een app alleen
De app en de inzet ervan wordt ontwikkeld en onderzocht binnen het 3-jarige STAY-FINE project. Hierin gaat Yvonne Stikkelbroek en haar projectteam 140 jeugdigen volgen, waarin een deel, behalve de app, ook advies en trainingsmodules op maat aangeboden krijgt en toegang krijgt tot een bijbehorende chatgroep. Later wordt vergeleken of deze manier van monitoring effectiever is dan monitoring via de app alleen. De verwachtingen zijn hoog, aangezien een dergelijke online behandeling bij volwassenen eerder succesvol is gebleken.

Bijdrage RINO Zuid
RINO Zuid draagt vanuit het wetenschapsfonds bij aan de financiering van de app. Deze richt zich immers op veerkracht en is daarom goed inzetbaar binnen het onderwijs. Voor het onderzoek loopt een subsidieaanvraag bij Zonmw.