Nieuws

Lees bericht

Gepersonaliseerd opleiden is kostenbesparend

Prijzen opleidingen van RINO Zuid in aantal gevallen omlaag RINO Zuid heeft als doelstelling hoogwaardige opleidingen aan te bieden tegen redelijke kosten. Met onze nieuwe tarieven op maat gaan onze deelnemers en...

Lees bericht

Te nemen stappen binnen landelijk project...

GZ-hoofdopleiders, binnen het landelijke project ‘Gepersonaliseerd opleiden’, gaan de komende periode nemen een aantal belangrijke stappen maken. De eerste stap in het proces naar gepersonaliseerd opleiden is het...

Lees bericht

Nieuwe module binnen het thema Ouderen

De nieuwe module binnen het thema Ouderen is: Mediatietherapie en samenwerking in de huidige ouderen GGZ . Bij mediatherapie wordt gebruik gemaakt van personen in de directe omgeving van een patiënt om behandeling...

Lees bericht

Symposium Samenwerking eerstelijnszorg en...

Dagelijks krijgen zowel POH-GGZ, huisartsen en de professionals in het sociaal domein te maken met complexe problematiek waarbij ze elkaar hard nodig hebben om goede zorg en begeleiding voor en met de patiënt/cliënt...

Lees bericht

Prof. dr. Bas van Alphen benoemd tot bijzonder...

Met ingang van 1 december 2017 is Prof. dr. Bas van Alphen benoemd tot bijzonder hoogleraar van de leerstoel ‘Beroepsopleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog’ bij het departement Medische en Klinische Psychologie...

Lees bericht

Pilotonderzoek naar bevindingen betrokkenen...

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Deze transformatie heeft invloed op de werkzaamheden van professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Daarom hebben RINO Zuid en Tranzo (Tilburg...

Lees bericht

Vier nieuwe modules ontwikkeld voor de ouderenzorg

Psychische klachten onder ouderen komen veel voor. Het is de verwachting dat door de voortgaande vergrijzing het aantal ouderen met psychische klachten de komende jaren alleen maar zal toenemen. Professionals krijgen daardoor...

Lees bericht

De opleiding POH-GGZ als deel van de oplossing...

Uit onderzoek van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) komt naar voren dat de wachtlijsten voor hulp bij geestelijke problemen blijven groeien. Ook blijkt hieruit dat chronische ggz-patiënten die stabiel zijn, vaker...

Lees bericht

Ledenwerfactie NVGzP

NVGzP staat voor Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen. De NVGzP is eind 2012 opgericht en telt inmiddels meer dan 3.000 leden. Zij vertegenwoordigt talrijke prominenten in het vak,...

Lees bericht

Maatwerktraject in HKT-R voor PPC Vught

Met een aftrap bij Kloosterhotel Zin geeft RINO Zuid vandaag het startsein voor het opleidingstraject HKT-R bij Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Vught. Driehonderd professionals worden in de...

Lees bericht

Centrale examencommissie en gezamenlijke OER...

Vorige week heeft RINO Zuid een nieuwe centrale examencommissie geïnstalleerd. Deze commissie fungeert voor alle BIG-opleidingen en vervangt de bestaande examencommissies per opleiding. De examencommissie is samengesteld...

Lees bericht

Ook als losse module: Veilig Contextueel...

Op verzoek van NEOS heeft RINO Zuid de leergang Veilig en Contextueel Begeleiden Kinderen en Gezinnen ontwikkeld. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat...