Vervanging hoofdbehandelaar door regiebehandelaar

Vanaf 2017 is sprake van een regiebehandelaar in plaats van een hoofdbehandelaar.

In de vrijgevestigde Basis GGZ mogen alleen de gz-psycholoog, de psychotherapeut, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog optreden als regiebehandelaar. Binnen instellingen mogen ook de specialist ouderengeneeskunde, de verslavingsarts KNMG, de klinisch geriater en de verpleegkundig specialist GGZ regiebehandelaar zijn.

In de vrijgevestigde gespecialiseerde GGZ mogen alleen de psychiater, de psychotherapeut, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog optreden als regiebehandelaar. Binnen instellingen magen ook de gz-psycholoog regiebehandelaar zijn, evenals de specialist ouderengeneeskunde, de verslavingsarts KNMG, de klinisch geriater en de verpleegkundig specialist GGZ.

Bij  zorg aan jongeren die vanwege het bereiken van de leeftijdsgrens van 18 jaar worden overgeheveld van de Jeugdwet naar de GGZ mag ook kinder- en jeugdpsycholoog (NIP of SKJ) en orthopedagoog-generalist (NVO of SKJ) optreden als regiebehandelaar.

Artikelen: