Professionele attitude en professionele identiteit

Professionele identiteit beschrijft wie je bent, wat onvervreemdbaar van jou is, waardoor je overeind blijft in lastige situaties en herkenbaar bent voor anderen. Door alle dynamiek en snelle veranderingen wordt weten wat je basis is steeds belangrijker.

Met professionele attitude wordt een lastig te definiëren dimensie van het professionele handelen bedoeld waarmee de zorgverlener laat zien wie hij is en hoe hij met zorgvragers en collega's om wil gaan. In en door zijn beroepshouding maakt de zorgverlener zichtbaar vanuit welke persoonlijke betrokkenheid hij in de zorg staat, hoe moreel gevoelig hij is en door welke waarden hij zich laat motiveren en inspireren. 

Artikelen: