Het genot van regelruimte

Ik heb een leergang gevolgd bij TIAS. Toekomstbestendig Onderwijsbestuur. Ik schrok van het aantal  regels en partijen waarmee het reguliere onderwijs rekening moet houden. Dan zijn de regels die we in de psychologie-opleidingen hebben niet meer dan een soort zelfopgelegde begrenzingen. Innovatie is voor RINO Zuid een soort tweede natuur. Het zit in onze genen. We ontwikkelen snel. En dat kunnen we omdat we regelruimte hebben en ervaren. Dat wil niet zeggen dat alles succesvol is en dat de interne organisatie alles aankan, maar toch.

Hoe geven we dan invulling aan die tweede natuur? Deze week zijn we in Kenia. Samen met mensen van het UMC Maastricht en U-center ontwikkelen we een module waarbij onze opleidingsdeelnemers de psychologen in opleiding uit Kenia op afstand coachen. Allemaal via onze digitale leeromgeving die we voor Kenia omdoopten naar de wereldse naam PsyLearning.

Nu we in Maastricht een dependance gaan starten zien we dat ook de vraag naar nascholing vanuit Vlaanderen toeneemt. Dus de domeinnaam RINONederlandVlaanderen.nl is maar alvast vastgelegd. En natuurlijk ook de .eu variant.

Samen met het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen hebben we de vernieuwde opleiding Orthopedagoog Generalist in de startblokken staan. Onder de naam Orthopedagoog Generalist Zuidoost Nederland die in januari 2019 van start gaat.

Het mooiste experiment voor de komende jaren wordt RINO Wetenschap. We gaan aan onze deelnemers, oud deelnemers, docenten, praktijkopleiders en alle andere mensen die betrokken zijn bij RINO Zuid een gratis en hoogwaardig aanbod van wetenschappelijke activiteiten aanbieden. Daar willen we ook activiteiten inbrengen die de verbinding tussen de master en de GZ-opleiding moeten versterken.

En dan een strik er omheen. Zo brengen we werkbegeleiding, coaching op afstand en opleiden met een wetenschappelijke basis, op alle plekken in de wereld. Van Maastricht en Zuidoost Nederland, tot België en Kenia bij elkaar in een nieuwe en moderne vorm van onderwijs. Grenzeloos.

Ik zal het maar niet te hard roepen anders komt er straks nog een instantie die regels wil gaan stellen voor ons, maar voor nu geniet ik nog maar even van onze regelruimte. Heerlijk. Het was James Bond die zei: “The world is not enough”. Maar voor ons is RINO Zuid genoeg. In het zuiden heb je sowieso altijd veel regelruimte. En met goede domeinnamen en digitale producten bereik je met gemak de hele wereld.