Ortholoog of psychogoog

Psychologen en pedagogen in Groningen moeten na hun opleiding tot GZ-psycholoog of psychotherapeut hetzelfde kennen en kunnen als hun collega’s die in Eindhoven de opleiding gevolgd hebben. Dat noemen we competentiegericht opleiden en dat doen we in heel Nederland. En dat lijkt me heel logisch. Maar dat wil nog niet zeggen dat de opleidingen allemaal op dezelfde manier opgebouwd en uitgevoerd worden. Zonder een al te diepe analyse te maken kun je in essentie zeggen dat je de volgende didactische principes hebt: traditioneel leren, geleid leren, begeleid leren, zelfstandig leren en open leren. RINO Zuid kiest heel nadrukkelijk en bewust voor zelfstandig leren, met een vleug van het leerling-gezelmodel. Dit geven we vorm in de opbouw van het hele curriculum en kiezen daarbinnen voor modulair opleiden. Met keuzemogelijkheden voor de psycholoog in opleiding en door te streven naar zoveel mogelijk vrijstellingen. De keuze voor zelfstandig leren maken we nu af door ook onze lessen en didactische aanpak hierop te richten.

Schudden aan de versteende regels
De keuze van RINO Zuid voor zelfstandig leren is niet onomstreden. In de wereld van psychologenopleiders zijn er opvattingen dat wij hiermee de opleiding te vrijblijvend maken en geen ‘kwaliteit’ bieden. Whatever ‘kwaliteit’ dan mag zijn. Ik vind het keurslijf waarin wij de psychologie-opleidingen moeten uitvoeren hopeloos ouderwets, maar vooral niet aansluiten bij de behoefte van het werkveld. Het werkveld voelt dagelijks de maatschappelijke verandering. En RINO Zuid wil vooral de beste psychologen en pedagogen opleiden voor dat veranderende werkveld. Dat is onze primaire oriëntatie. We zullen ons netjes aan de regels houden, maar die regels ook heel erg kritisch benaderen en onze stinkende best doen om slechte regels aan te pakken. Daarom heet ons nieuwe strategisch plan ook Vooroplopen en Aanwakkeren. Schudden aan de versteende regels en opvattingen die er heersen. Want dat willen we.

Toelating orthopedagoog tot BIG-register
Rondom de mogelijke toelating van de Orthopedagoog tot het BIG-register is er vanuit psychologen nogal wat weerstand. En dat mag natuurlijk. En gelukkig mogen we in Nederland nog steeds zeggen wat we vinden. RINO Zuid ziet een steeds grotere behoefte aan orthopedagogen. Het werkveld in de gezondheidszorg en hulpverlening schreeuwt erom. Meer werken vanuit opvoeding en context en minder vanuit stoornissen. Dan kunnen we allemaal wel zeggen dat we een breed basisberoep willen voor psychologen en pedagogen. Maar waarom is er dat dan nog steeds niet. Een kwart eeuw na de toelating van de psycholoog tot het BIG-register! Ben je verbaasd als een beroepsgroep, die zich niet gezien en erkend voelt binnen de psychologie en haar opleidingen, haar erkenning wil verankeren? Met een eigen erkenning. Ik denk dat dit de reactie is op de versteende regels en opvattingen van psychologen als beroepsgroep. Ik ben voor de Ortholoog of psychogoog. Maakt mij niet uit. En de cliënt al helemaal niet. En zodra de echte erkenning en gelijkstelling van de orthopedagoog en de psycholoog geregeld is kunnen we wat mij betreft de opleidingen samenvoegen. Maar niet eerder! 

Marrik van Rozendaal
Directeur RINO Zuid