Jaarlijkse symposium van de Academische Werkplaats

Tilburg

De Academische Werkplaats Geestdrift houdt haar jaarlijkse symposium op donderdag 14 februari (kosteloos, wel aanmelden: https://bit.ly/2VTPP28 ). Deze staat in het teken van het vertrek van Prof dr Christina van der Feltz-Cornelis. Haar openbare afscheidsrede is aansluitend aan het symposium, wel graag apart aanmelden: https://bit.ly/2FtBhkV

Iedereen is welkom! Gezondheidszorgprofessionals, beleidsmakers, clienten, en wetenschappers. Accreditatie is aangevraagd bij NVvP, FGzPt, VGCt en VSR. Presentaties van onderzoek binnen de Academische Werkplaats op het programma gaan over o.a.:

  • Klinische stadiëring en health management voor persoonlijkheidsstoornissen over de levensloop
  • Het regional project suïcidepreventie Noord-Brabant
  • De overgang van stepped care naar personalized care bij de combinatie van lichamelijke en psychische klachten
  • Samen beslissen in de GGz met behulp van ROM en e-Health
  • Lichamelijke (pijn) klachten in de geestelijke gezondheidszorg
  • E-health en het shared decision making proces
Naar overzicht