Schemagerichte groepsleertherapie

Lottum

Schemagerichte groepsleertherapie (kleine groep, 25 uur) okt 2018 - maart 2019

Bekijk hier de folder met meer informatie

Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie waarbij cognitieve, gedragsmatige en experiëntiële oefeningen een belangrijke plaats innemen. De groepsleertherapie vindt plaats op 6 zaterdagen over een periode van 6 maanden en wordt gegeven door Eveline Timmermans-Lenders en Renée Driessen. In een kleine groep (max. 6 deelnemers) wordt intensief gewerkt met veel aandacht voor iedere deelnemer. Voor aanvang van de groepstherapie vindt ter voorbereiding een individuele kennismaking  plaats met een van de therapeuten.

Leertherapie in een groep is intensief en biedt je de gelegenheid om ervaring op te doen in de cliëntenrol en gevoeliger te worden voor wat cliënten hierin meemaken. Je kan steun krijgen van de andere groepsgenoten en elkaar helpen tijdens de oefeningen door bijvoorbeeld elkaars representant te zijn. Daarnaast krijg je zicht op je eigen kwetsbaarheden in omgang  met de problematiek van een ander en leer je hier constructiever mee om te gaan.

Locatie

Renée Driessen, praktijk voor (leer)therapie, supervisie en coaching
Hombergerweg 17
5973 PE Lottum

Kosten: 1.600 euro, inclusief lunch, koffie, thee en frisdrank.
Accreditatie: De leertherapie is geldig voor de VGCt en telt voor 25 sessies. 

Interesse, vragen of aanmelden?

Renée Driessen: reneedriessen@hotmail.com
Eveline Timmermans – Lenders: Elenders@hotmail.com

Naar overzicht