Symposium PAK: Intimiteit

Landgoed Zin te Vught

Op vrijdag 30 november 2018 vindt het tweejaarlijks symposium plaats van de
Psychoanalytische Kern Zuid Nederland.

INTIMITEIT


Met bijdragen van:

Christine Franckx
Paul Verhaeghe
Willem Heuves
Paul Frissen
en Griet op de Beeck

Locatie: landgoed Zin te Vught
Accreditatie wordt aangevraagd voor de NVVP/ FGzPt / NVP / K&J NIP-NVO OG.
Nadere info volgt nog.

PAKsecretariaat@ggzbreburg.nl

Naar overzicht