Minisymposium Samen werken aan Taal

Hoensbroek

Voor het minisymposium Samen werken aan Taal van 2017 was erg veel animo en hierdoor konden veel mensen helaas niet deelnemen. Op 17 april 2018 organiseren Adelante, Mgr. Hanssen en Kentalis daarom opnieuw dit minisymposium over taalontwikkelingsstoornissen en de impact daarvan op de ontwikkeling.

Tijdens deze avond willen wij onze expertise op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen graag met u delen.
U kunt deelnemen aan een aantal lezingen en workshops. TOS-beleving, fonopoli en meertaligheid komen ook aan bod. We schetsen hoe de samenwerking tussen onze organisaties eruitziet en geven daarnaast meer inzicht in signalering en diagnostiek.

Voor wie?
Voor iedereen die binnen zijn vakgebied in aanraking komt met taalontwikkelingsstoornissen.

Programma
18.30 uur Inloop met koffie en thee
19.00 uur Welkomstwoord
19.10 uur Workshopronde 1
20.00 uur Workshopronde 2
20.50 uur Pauze: netwerken en markt
21.10 uur Workshopronde 3
22.00 uur Einde

Informatie

  • Accreditatie is aangevraagd voor de NVLF.
  • Parkeren: U kan uw auto parkeren op de parkeerplaats van Mgr. Hanssen of Adelante. Opgelet: in de omgeving van Nuth, Schinnen en Heerlen wordt een buitenring gerealiseerd. Graag wijzen we u op deze wegwerkzaamheden en eventuele extra reistijd.
  • Kosten: Deelname is gratis
  • U kunt zich hier aanmelden.

Datum: Dinsdag 17 april 2018
Locatie: Mgr. Hanssen, Zandbergsweg 115, 6432 CC Hoensbroek

Workshops/lezingen
Voor de workshoprondes heeft u keuze uit de volgende workshops/lezingen:

Herken TOS (Kentalis en Mgr. Hanssen):
Sprekers: Simone Bertrand (ambulant begeleider), Patricia Erven (logopedist/ambulant begeleider) Pia Limpens (pedagogisch behandelaar/ taalcoach)
Inhoud: Herken TOS……wat zijn de signalen en wat betekent dat dan?
Doelgroep: voor alle geïnteresseerden in de doelgroep 2-7 jarigen.

TOS-beleving (Kentalis) - maximaal 15 deelnemers
Sprekers: Linda Berben (pedagogisch behandelaar/ taalcoach), Joyce Rompelberg (spraak-taalpatholoog/logopedist)
Inhoud: Zou je zelf willen ervaren hoe het voelt om niet goed uit je woorden te komen? Hoe het is om niet begrepen te worden? Zelf ervaren wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is, doet veel meer dan alleen het uitleggen van theorie. Het kweekt begrip voor een kind met een TOS, het laat je beter observeren, je wordt bewust van het probleem maar vooral ook van de doorwerking ervan.
Doelgroep: voor alle geïnteresseerden.

Fonopoli (Kentalis)
Sprekers: Ernie van Engelshoven (logopedist), Annelijn van Asseldonk (logopedist)
Inhoud: De fonopoli is bedoeld voor jonge kinderen die problemen hebben met de verstaanbaarheid en die het, ondanks logopedische behandeling, onvoldoende lukt om zich de klankontwikkeling eigen te maken. Het betreft een intensief behandeltraject van 6 weken waarbij de kinderen 1 behandelochtend per week, 2 uur individuele logopedie en 1 uur groepslogopedie krijgen. Voorafgaand wordt uitgebreid diagnostiek verricht en een handelingsplan opgesteld. De ouders van de kinderen worden ook bij de behandeling betrokken doordat filmfragmenten waarin ze met hun kind oefenen, worden teruggekeken, onder begeleiding van een communicatief
behandelaar. Aan het einde van het traject keert het kind weer terug naar de logopedist in de reguliere praktijk. Aldaar kan aan de hand van een nieuw handelingsplan, met daarin de bevindingen vanuit de fonopoli, de behandeling worden voortgezet.
Doelgroep: Voor alle geïnteresseerden in de doelgroep 3,5-10 jarigen.

Interdisciplinaire diagnostiek (Adelante)
Sprekers: Mildred Gielen (logopedist), Nicolle Tissen (orthopedagoog)
Inhoud: Hulpvragen op taalgebied staan centraal. Hoe worden ze breed bekeken en beantwoord binnen de interdisciplinaire diagnostiek? Welke begeleidingsmogelijkheden zijn er? Aan de hand van verschillende concrete hulpvragen worden de deelnemers meegenomen in het diagnostisch traject en de doelgroepen waarvoor Adelante audiologie & communicatie iets kan betekenen
Doelgroep: voor alle geïnteresseerden.

Deze maken alle blaadjes kaal (Mgr. Hanssen en Adelante) - maximaal 15 deelnemers
Sprekers: Brigitte Waelpoel (externe dienstverlener, cluster 2), Inge Streekstra (externe dienstverlener cluster 2),
Ria Knoben (externe dienstverlener cluster 2), Simone Vijgen (logopedist).
Inhoud: Een bijeenkomst waarin op speelse wijze de didactische en organisatorische uitdagingen verkend worden die op je pad kunnen komen wanneer er 1 of meerdere tweede taal verwervers in een reguliere groep instromen. De eigen inbreng uit de praktijk wordt afgewisseld door enkele praktische en theoretische onderwerpen
Doelgroep: voor alle geïnteresseerden.

Samenwerking Adelante, Kentalis, Mgr. Hanssen en aanmeldprocedure (Adelante, Kentalis,
Mgr. Hanssen)
Sprekers: Marijke Slenders-Zoons (spraak-taalpatholoog), Annick Vernaus (orthopedagoog)/ Marion Heck (orthopedagoog), Leon Hazen (directeur ambulante dienst)
Inhoud: De drie instellingen Adelante, Kentalis en Mgr. Hanssen stellen zich voor en geven informatie over de toeleiding en de onderlinge samenwerking.
Doelgroep: voor alle geïnteresseerden.

Naar overzicht