Congres Gehechtheid in de behandelkamer

Nieuwegein

Logacom Congres

 

 

CONGRES | 15 FEB 2018 | NIEUWEGEIN

 

 

De rol van gehechtheid in de behandeling van psychische klachten

De mens is een relationeel wezen en gehechtheid vormt de basis voor het aangaan van relaties. Veilig gehechte mensen, zo laat onderzoek zien, vergaat het over het algemeen beter dan onveilig gehechte mensen. Onveilige gehechtheid komt vaak voor bij mensen met ernstige psychopathologie. Vooral daarom is het van groot belang dat gehechtheid een grote rol krijgt in de behandeling van psychische klachten, bij jong en oud.

Op 15 februari 2018 organiseert Logacom in samenwerking met Uitgeverij SWP het congres Gehechtheid in de behandelkamer. Tijdens het congres komen professionals werkzaam in de (jeugd) hulpverlening samen en worden zij op de hoogte gebracht van inzichten en methodieken rondom het thema hechting. Er is aandacht voor verschillende behandelingsmogelijkheden die het faciliteren en repareren van gehechtheidsrelaties als doel hebben. Elke behandeling dient immers rekening te houden met de basis: de gehechtheidsrelatie. Inzichten uit de affectieve neurobiologie, traumatheorie, gehechtsheidonderzoek en klinische praktijk vormen de mix van een boeiend programma waarin u een overzicht krijgt van de meest gebruikte behandeltechnieken rond gehechtheid in Nederland.

Accreditatie

Voor het congres is bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie angevraagd:

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw)
  • Register Vaktherapie
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Meer informatie over het congres zoals accreditatie en het volledige programma kunt u nalezen op www.hechtingscongres.nl.

MEER INFORMATIE »

 

AANMELDEN »

Voor vragen over het programma of de organisatie van dit congres kunt u contact opnemen met de congresorganisatie.

E. office@logacom.nl
T. 020-3203364

INFORMATIE »

 

AANMELDEN »

 

Aanleiding voor het congres is onder andere de vertaling van het werk van Dan Hughes, grondlegger van de Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP), door Uitgeverij SWP; Werkboek Hechtingsgerichte Gezinstherapie.
Iedere deelnemer krijgt de vertaling ter waarde van €47,50 mee naar huis.Partners

 
 

Naar overzicht