Symposium Samenwerking eerstelijnszorg en sociaal domein

RINO Zuid

Concrete handvatten bij complexe problematiek     

Het is een actueel en dagelijks probleem. Huisartsen, POH GGZ en de professionals in het sociaal domein hebben te maken met complexe problematiek waarbij ze elkaar hard nodig hebben om goede zorg en begeleiding voor en met de patiënt/cliënt te realiseren. Die samenwerking gaat niet vanzelf. De eerstelijns zorg kent de WMO onvoldoende en het sociaal domein kent de zorg niet goed. Ook de zorginkoop van gemeentes is een factor van belang. De eerste lijn kent immers andere spelregels, inkoopkaders en toewijzingscriteria dan een gemeente. 

Tijdens dit symposium zitten alle partijen aan tafel. U krijgt concrete handvatten en werkbare suggesties om samen integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met complexe problematiek.

De accreditatiepunten voor het symposium zijn als volgt toegekend:

 Bij:  Voor wie: Punten:
LV POH-GGZ Praktijkondersteuners 4
Registerplein Cliëntondersteuners, aandachtsfunctionarissen, GGZ-agogen, maatschappelijk werk en sociaal agogen 4,5
KOH Huisartsen, specialisten, ouderen geneeskundigen, artsen verstandelijk gehandicapten en medisch specialisten 4


Hoofdprogramma:

14.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur: Welkom en introductie thema
Spreker: Marlies Overdijk (manager POH GGZ opleiding RINO Zuid)

15.10 uur: Krachtige en integrale aanpak in de wijk met behulp van het 
4D-model van Volte

Samenwerking tussen de verschillende zorg- en sociaaldomeinen bij complexe problematiek in de wijk gaat in de praktijk met vallen en opstaan. Huisartsen in Utrecht ontwikkelden samen met POH-GGZ en professionals uit het sociaal domein het 4D-model. Dit model geeft op een visuele manier inzicht in vier levensgebieden: lichaam, geest, maatschappelijk en sociaal, die allemaal invloed hebben op hoe gezond iemand zich voelt. De persoon zelf staat centraal. De werkwijze biedt kader, zowel in gesprek met de patiënt als in de samenwerking met professionals in het sociaal domein. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op het gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk. Hoe werkt het in de praktijk, wat zijn de effecten voor patiënten/cliënten en betrokken professionals?
Spreker: Jacqueline van Riet-Lohman (huisarts, manager Overvecht Gezond, bestuurder Stichting Volte en stuwende kracht achter de ontwikkeling van het 4D model).

15.45 uur: Alle partijen aan tafel

Waar zijn patiënten met complexe problematiek en problemen in meerdere leefdomeinen het best mee geholpen? Wat vraagt dit van de betrokken professionals uit de verschillende domeinen? Hoe zit het met de privacy van informatie? Welke rol kan de zorginkoop van de gemeente spelen?Paneldiscussie met de zaal en Jacqueline van Riet-Lohman (huisarts), Jobke Debats (senior POH GGZ, SPV en hoofddocent POH GGZ RINO Zuid), Susan van Loenen (senior contractmanager & inkoopadviseur West Brabant) en Linda Baars (buurtteammedewerker sociaal Utrecht en trainer bij Volte).

16.15 uur: Pauze

16.45 uur: Workshopronde 1

18.00 uurSamen warm eten

19.00 uur: Workshopronde 2

20.30 uur: Afronden, drankje en uitzwaaien


Workshopprogramma:

 1. Werken met het 4D model van Volte. 
  Deze workshop gaat dieper in op het gebruik van het 4Dmodel. Hoe kunt u het invoeren en waar moet u op letten? Jacqueline van Riet-Lohman (huisarts) en Linda Baars (buurtteammedewerker sociaal Utrecht en trainer bij Volte).
   
 2. Vechtscheiding in de wijk: werken met het SCHIP-model. 
  Vechtscheidingen zijn vaak uitzichtloze conflicten waar kinderen de dupe van worden en professionals vastlopen. Het SCHIP-model helpt professionals uit de spagaat van onmacht te blijven en vanuit een gezamenlijke visie op te trekken in de begeleiding van ruziënde ex-partners.
  Tineke Rodenburg (rouwdeskundige, opleider bij o.a. Hogeschool Utrecht en RINO Zuid en auteur van o.a. ‘Vechten voor je scheiding’).
   
 3. Ervaringsdeskundigen inzetten in de wijk.
  Over het benutten van ervaringen en werken met ervaringsdeskundigen. Kan het en hoe werkt dat dan?
  Jobke Debats (directeur J&J Totale Zorg BV, SPV en hoofddocent POH GGZ RINO Zuid) en Wiebe bij de Leij (ervaringsdeskundige met PTSS).

NB. Naast deelnemen aan een plenair deel, kunt u twee van de drie genoemde workshops volgen. U kunt per workshopronde twee voorkeuren aangeven. Op volgorde van inschrijving plaatsen we u bij uw eerste of tweede voorkeur. Uw voorkeuren kunt u onderaan uw inschrijving aangeven, in het vak 'opmerkingen'. 


Praktische informatie:

Datum: 12 april 2018
Tijd: 15.00 -21.00 uur
Locatie: RINO Zuid, Vitruviusweg 2 in Eindhoven

Genodigden: POH GGZ, huisartsen, professionals sociaal domein, zorginkoop gemeentes

Accreditaties: zijn aangevraagd bij de LVPOHGGZ, NHG, SKJ, NIP/NVO. Informatie over het aantal accreditatiepunten volgt nog.

Prijs en korting: € 60,00 p.p. U ontvangt 10% korting bij inschrijving met 3 of meer personen van dezelfde organisatie. U dient hiervoor de naam van uw organisatie onderaan uw inschrijving, in het vak 'opmerkingen' te noemen. De korting wordt automatisch verrekend. 

Contact: Voor nadere informatie of vragen kunt u mailen naar nascholing@rinozuid.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met RINO Zuid (040-2146555) en vragen naar Mieke Hezemans (praktische zaken) en Marlies Overdijk (inhoudelijke vragen).

Inschrijven symposium en workshops

 

 


 

 

Naar overzicht