Symposium Samenwerking eerstelijnszorg en sociaal domein

Concrete handvatten bij complexe problematiek     

Het is een actueel en dagelijks probleem. Huisartsen, POH GGZ en de professionals in het sociaal domein hebben te maken met complexe problematiek waarbij ze elkaar hard nodig hebben om goede zorg en begeleiding voor en met de patiënt/cliënt te realiseren. Die samenwerking gaat niet vanzelf. De eerstelijns zorg kent de WMO onvoldoende en het sociaal domein kent de zorg niet goed. Ook de zorginkoop van gemeentes is een factor van belang. De eerste lijn kent immers andere spelregels, inkoopkaders en toewijzingscriteria dan een gemeente. 

Tijdens dit symposium zitten alle partijen aan tafel. U krijgt concrete handvatten en werkbare suggesties om samen integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met complexe problematiek.


Hoofdprogramma:

14.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur: Welkom en introductie thema
Sprekers: Marlies Overdijk (manager POH GGZ opleiding RINO Zuid) en dagvoorzitter Joop Vos.

15.10 uur: Krachtige en integrale aanpak in de wijk met behulp van het 
4D-model van Volte

Samenwerking tussen de verschillende zorg- en sociaaldomeinen bij complexe problematiek in de wijk gaat in de praktijk met vallen en opstaan. Huisartsen in Utrecht ontwikkelden samen met POH-GGZ en professionals uit het sociaal domein het 4D-model. Dit model geeft op een visuele manier inzicht in vier levensgebieden: lichaam, geest, maatschappelijk en sociaal, die allemaal invloed hebben op hoe gezond iemand zich voelt. De persoon zelf staat centraal in het midden. De werkwijze biedt kader, zowel in gesprek met de patint als in de samenwerking met professionals in het sociaal domein. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op het gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk. Hoe werkt het in de praktijk, wat zijn de effecten voor patiënten/cliënten en betrokken professionals?
Spreker: Jacqueline van Riet-Lohman (huisarts, manager Overvecht Gezond, bestuurder Stichting Volte en stuwende kracht achter de ontwikkeling van het 4D model).

15.45 uur: Alle partijen aan tafel

Waar zijn patiënten met complexe problematiek en problemen in meerdere leefdomeinen het best mee geholpen? Wat vraagt dit van de betrokken professionals uit de verschillende domeinen? Hoe zit het met de privacy van informatie? Welke rol kan de zorginkoop van de gemeente spelen?Paneldiscussie met de zaal en Jacqueline van Riet-Lohman (huisarts), Jobke Debats (senior POH GGZ, SPV en hoofddocent POH GGZ RINO Zuid), Susan van Loenen (senior contractmanager & inkoopadviseur West Brabant) en een adviseur Kwaliteit afdeling Burgerzaken gemeente Oosterhout.|

16.15 uur: Pauze

16.45 uur: Workshopronde 1

18.00 uurSamen warm eten met cabareteske twist door dagvoorzitter Joop Vos

19.00 uur: Workshopronde 2

20.30 uur: Afronden, drankje en uitzwaaien


Workshopprogramma:

 1. Werken met het 4D model van Volte. 
  Deze workshop gaat dieper in op het gebruik van het 4Dmodel. Hoe kunt u het invoeren en waar moet u op letten?Jacqueline van Riet-Lohman (huisarts) en Linda Baars (buurtteammedewerker sociaal Utrecht en trainer bij Volte).
   
 2. Vechtscheiding in de wijk: werken met het SCHIP-model. 
  Vechtscheidingen zijn vaak uitzichtloze conflicten waar kinderen de dupe van worden en professionals vastlopen. Het SCHIP-model helpt professionals uit de spagaat van onmacht te blijven en vanuit een gezamenlijke visie op te trekken in de begeleiding van ruziënde ex-partners.
  Tineke Rodenburg (rouwdeskundige, opleider bij o.a. Hogeschool Utrecht en RINO Zuid en auteur van o.a. ‘Vechten voor je scheiding’).
   
 3. Aanpak en samenwerken bij stress en dreigende burn-out. Stress en burn-out hebben vaak een meervoudige aanleiding. Wat kunt u betekenen en hoe kunt u in de gezamenlijke aanpak vanuit beide domeinen dezelfde aanvliegroute van begeleiden realiseren?
  Ingrid Weijnen (bestuurder U-center en docent in de POH GGZ opleiding RINO Zuid)
   
 4. Zorginkoop door gemeentes: hoezo ingewikkeld?
  Gemeentes hebben de taak gekregen om een deel van de zorg en ondersteuning voor haar burgers te realiseren. Hoe geven gemeentes daar invulling aan, welke instrumenten, behalve de zorginkoop, hebben zij ter beschikking en hoe kunnen zorg- en sociaal domeinaanbieders en gemeentes elkaar beter gaan vinden?
  Harm Draad (senior consultant Sociaal Domein bij Adjust).
   
 5. ACT inzetten in de basiszorg.
  ACT is een beproefde en breed omarmde methodiek die uitgaat van acceptatie en leven vanuit je waarden. Waardevol voor patiënten/cliënten, maar ook voor uzelf! Wat houdt ACT in en wat kunt u hiervan inzetten in uw werk? Wat zou het kunnen betekenen in de samenwerking tussen beide domeinen, als het gaat om complexe problematiek?
  Rob Peters, ACT therapeut en opleider, eigenaar TSEWA Eindhoven.

   
 6. Ervaringsdeskundigen inzetten in de wijk.
  Over het benutten van ervaringen en werken met ervaringsdeskundigen. Kan het en hoe werkt dat dan?
  Jobke Debats (directeur J&J Totale Zorg BV, SPV en hoofddocent POH GGZ RINO Zuid) en Wiebe bij de Leij (ervaringsdeskundige met PTSS).

NB. U kunt per workshopronde twee voorkeuren aangeven. Op volgorde van inschrijving plaatsen we u bij uw eerste of tweede voorkeur. Uw voorkeuren kunt u onderaan uw inschrijving aangeven, in het vak 'opmerkingen'. 


Praktische informatie:

Datum: 12 april 2018
Tijd: 15.00 -21.00 uur
Locatie: RINO Zuid, Vitruviusweg 2 in Eindhoven

Genodigden: POH GGZ, huisartsen, professionals sociaal domein, zorginkoop gemeentes

Accreditaties: zijn aangevraagd bij de LVPOHGGZ, NHG, SKJ, NIP/NVO. Informatie over het aantal accreditatiepunten volgt nog.

Prijs en korting: € 135,00 p.p. U ontvangt 10% korting bij inschrijving met 3 of meer personen van dezelfde organisatie. U dient hiervoor de naam van uw organisatie onderaan uw inschrijving, in het vak 'opmerkingen' te noemen. De korting wordt automatisch verrekend. 

Contact: Voor nadere informatie of vragen kunt u mailen naar nascholing@rinozuid.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met RINO Zuid (040-2146555) en vragen naar Karin Mooren (praktische zaken) en Marlies Overdijk (inhoudelijke vragen).

Inschrijven symposium en workshops

Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt!

 

 


 

 

Naar overzicht