Werkbegeleiders en Supervisoren

RINO Zuid

Werkbegeleiders en supervisoren leveren een onmisbare bijdrage aan de postacademische opleidingen van RINO Zuid. Op maandag 26 juni vanaf 13.00 uur organiseren we daarom een bijeenkomst speciaal voor onze werkbegeleiders en supervisoren. Om te leren, te inspireren en te ontmoeten. Er worden workshops aangeboden rondom diverse onderwerpen, zodat je je kunt bijscholen op een voor jou relevant thema.

Programma

 • 13.00 uur Welkomstwoord Marrik van Rozendaal, directeur RINO Zuid
 • 13.15 uur Speeddaten met vakgenoten
 • 13.45 uur Workshopronde 1
 • 15.00 uur Pauze
 • 15.15 uur Workshopronde 2
 • 16.30 uur Informele borrel
 • 17.30 uur Einde

Speeddaten
Aan de hand van prikkelende woorden of stellingen maak je kennis met werkbegeleiders en supervisoren van andere praktijkinstellingen.

De workshops
CGO en KBS-en voor 'beginners' (algemeen) - Rachel Sistermans
Workshop over het competentiegericht onderwijs (CGO) en het werken met Kenmerkende Beroeps Situaties (KBS) in de praktijk. Deze workshop is bedoeld voor begeleiders voor wie deze onderwerpen nog vrij nieuw zijn.

De verschillende rollen van werkbegeleiders en supervisoren (algemeen)
Wat is je taak als werkbegeleider? En wat doet een goede supervisor? In deze workshop voor beginnende en gevorderde werkbegeleiders en supervisoren worden de verschillen tussen de rollen neergezet, gaan we aan de slag met casuïstiek en krijg je concrete handvatten om de werkbegeleiding en supervisie in de praktijk vorm te geven.

E-Mental Health (algemeen) - Niels Zwikker
Aan de hand van concrete voorbeelden én interactieve demonstraties neemt Niels Zwikker je mee in de digitalisering van zorg en welzijn. Hoe worden digitale tools nu ingezet? Wat betekent digitalisering voor de rol van professionals? Welke vraagstukken zijn er rondom ethiek, privacy en veiligheid? E-Mental Health is een actueel thema, waar hulpverleners steeds meer mee te maken krijgen. Maak kennis met de vele mogelijkheden.

Heb ik dat nou? (algemeen) - Gorry Cleven
In deze intervisieachtige workshop ga je in gesprek met andere (nieuwe) werkbegeleiders en supervisoren en zal je ontdekken dat je niet de enige bent die pittige uitdagingen tegenkomt. Aan de hand van interactieve werkvormen daagt begeleider Gorry Cleven je uit om van elkaar te leren door zowel succeservaringen als valkuilen met elkaar te delen.

Beoordelen van de NVO-casus (OG) - Petra Bastiaensen
Als supervisor heb je een belangrijke rol in de beoordeling van de door de NVO vereiste casusbeschrijving. Wat zijn de doelen en de eisen van deze casus en wat vraagt dat van jou als beoordelaar? En hoe begeleid je een deelnemer bij de uitvoering van de casus? Petra Bastiaensen verzorgt de module Proefcasus binnen de OG-opleiding en helpt je graag op weg!

Supervisie / werkbegeleiding Methodische diagnostiek (GZ) - Anouk Hintzen
Voor de module Methodische diagnostiek doorlopen PIOG’s een volledig psychodiagnostisch proces van intake tot terugrapportage; een opdracht waarbij je als begeleider van grote meerwaarde kunt zijn! In deze workshop neemt hoofddocent Anouk Hintzen je mee in het werken volgens het hypothesetoetsend model en de eisen die aan de eindopdracht gesteld worden.

Een andere kijk op het coachen van professionals (algemeen) - Nynke de Geus
In deze (langere) workshop verdiep je een aantal basisvaardigheden die in je begeleiding goed van pas komen. Denk aan de basis voor contact, contact op verschillende niveaus met o.a. de leervraag van de deelnemer, de (manier van) begeleiding die je deelnemer nodig heeft en wat dit betekent dit voor jouw rol. Je neemt kennis van bepaalde theorie en gaat oefenen met werkvormen om het een en ander zelf uit te proberen! De workshop wordt verzorgd door een ervaren coach en trainer die graag inspireert tot een andere manier van kijken!

Praktische informatie en inschrijving

 • Datum: maandag 26 juni 2017
 • Tijd: 13.00 - 17.30 uur
 • Locatie: RINO Zuid, Vitruviusweg 2, Eindhoven
 • Kosten: gratis toegankelijk
 • Accreditatie: wordt aangevraagd bij NVO / NIP K&J en FGzPt

Om zeker te zijn van deelname meld je je aan via onderstaande link vóór 24 mei 2017 en geef je de workshop(s) van je voorkeur aan. Afhankelijk van de belangstelling voor de verschillende workshops delen we je bij één of beide voorkeuren in. 
 

Aanmelden bijeenkomst werkbegeleiders en supervisoren 2017

Naar overzicht