De samenleving en de media zijn regelmatig kritisch over de forensische zorg. Merk jij daar iets van?
In het nieuws wordt altijd uitvergroot wat niet goed gaat. Er wordt weinig gesproken over de dingen die wel goed gaan. Daar doe je de medewerkers in de forensische psychiatrie echt tekort mee. Dagelijks staan de collega’s voor een enorme uitdaging: het geven van risicogestuurde behandeling én begeleiding, werken in een sector waar er altijd een arbeidsmarkte krapte is, werken in een setting waar veel mensen in meekijken als soms dingen niet volgens plan gaan.

Binnen de forensische psychiatrie richt men zich op het risicogestuurd behandelen en wordt er steeds onderzocht of een cliënt verantwoord terug kan keren naar de maatschappij. Forensische cliënten onbehandeld terug naar de maatschappij laten gaan is mijns inziens niet altijd verantwoord. Immers onze opdracht is: een bijdrage leveren aan een veilige maatschappij middels een forensische behandeling.

Zie je bepaalde ontwikkelingen binnen de forensische psychiatrie?
Jazeker, de laatste jaren zie je binnen de forensische psychiatrie meer en meer accent op zaken waar aan voldaan moet worden bij behandeling, zoals een delictanalyse en risicotaxatie. Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie is er ook meer aandacht voor borging en kwaliteit van de zorg. Bovendien stelt justitie kaders aan forensische zorg: wie of wat behandelen we expliciet wel of niet en hoe doen we dit op een kwalitatief goede manier.

Binnen de forensische psychiatrie is er altijd een verband tussen een stoornis en het delict. Bijvoorbeeld een cliënt die middelen gebruikt en daardoor een delict pleegt. De zorg is gericht op het voorkomen van nieuw delictgedrag (recidive) dit doen we door expliciet aandacht te hebben voor de risicofactoren (die bijdragen een delictgedrag) en de beschermede factoren van een client.

Kan iedereen Forensisch psycholoog worden?
Werken in de forensische psychiatrie is een bijzondere tak van sport. Je moet heel erg houden van puzzelen en oprecht geïnteresseerd zijn hoe iemand zo ver is gekomen. Veel forensische cliënten hebben een ernstige psychische aandoening en hebben echt behandeling nodig. Ze krijgen hiervoor niet altijd de kans. Soms zul je ook de randen op moeten zoeken. Bij forensische patiënten kun je niet alleen de klacht behandelen, je moet ook goed op de hoogte zijn van wetgeving en penitiaire beginselen. Bovendien is de behandeling niet altijd vrijwillig.

Je verzorgt zelf ook lessen bij RINO Zuid, wat wil je deelnemers meegeven?
Voordat ik hoofddocent werd verzorgde ik gastlessen voor RINO Zuid, vertelt Julia. Ik merkte dat ik ideeën had over hoe we andere professionals kunnen enthousiasmeren en helpen ‘landen’ binnen de forensische psychiatrie.

Binnen de forensische psychiatrie staat de risicotaxatie centraal in de behandeling. Maar hoe geef je dat concreet vorm samen met een multidisciplinair team? Waar let je op bij risicomanagement en bij het uitvoeren van een risicotaxatie en hoe geef je dan vervolgens de forensische behandeling vorm? Allemaal vragen die ik kreeg van collega’s die net binnen de forensische psychiatrie werkzaam waren maar waar nog geen concreet lesprogramma voor was ontwikkeld.

Samen met Gorry Cleven (accountmanager RINO Zuid) gingen we hierover brainstormen en was de stap naar hoofddocent een logisch vervolg. Ik vind het heel leuk om met professionals te werken die nieuwsgierig zijn naar het forensisch werkveld en inhoudelijk over je vak te kunnen praten.

Ik verzorg nu de modules verdieping HKT-R en regiebehandelaar binnen het forensische werkveld. In deze laatste module vind ik het heel belangrijk dat ervoor gezorgd wordt dat dezelfde taal gesproken wordt, dat de samenwerkende partijen elkaar snappen. Wat betekent dat nou, risicomanagement? Delictgedrag, wat is dat precies en wat betekent forensisch scherp zijn?

Daarnaast kunnen de deelnemers tijdens de module dilemma’s met elkaar bespreken. Deze zijn soms heel complex, je hebt te maken met een scala aan verschillende juridische maatregelen waar je rekening mee dient te houden. De module wordt ook Incompany verzorgd. Dat is een groot voordeel omdat alle lagen binnen een organisatie dan dezelfde taal speken. Het is voor iedereen helpend als er een heldere visie is. Hier gaan we vaak op de tweede lesdag dieper op in. Bovendien gaan we actief aan de slag met het opzetten van een plan. In de waan van de dag is hier vaak geen tijd voor.

Mijn ambities? Een toegankelijke forensische leerlijn opzetten samen met Gorry bij Rino Zuid voor professionals die nieuwsgierig of werkzaam zijn binnen de forensische psychiatrie.

Meer informatie?
Het aanbod van RINO Zuid is gericht op specifieke taken die hulpverleners op academisch en HBO/MBO niveau hebben. Daarin maken we specifieke keuzes zoals het aanbod voor een 3-daagse regiebehandelaar in het forensisch veld of de train de trainer forensische leerlijn. We begeleiden forensische instellingen in het implementeren van deskundigheid en bieden Incompany trainingen of maatwerk waar dit wenselijk is. Heb je vragen of interesse in een Incompany traject? Stuur dan een e-mail naar nascholing@rinozuid.nl.

Ons volledige forensische aanbod bekijk je hier.