Train-de-trainers cursus Praten met Kinderen

Home > Aanbod > Train-de-trainers cursus…

Over deze module

Praten met kinderen (PMK) (Van As & Janssens, 2022) is een cursus over opvoeding. De cursus is bedoeld voor hulpverleners die werken met ouders van kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. De nadruk ligt op de communicatie tussen ouders en kind. Hulpverleners leren in de cursus hoe zij ouders in zeven bijeenkomsten met hun kind kunnen ...

Praten met kinderen (PMK) (Van As & Janssens, 2022) is een cursus over opvoeding. De cursus is bedoeld voor hulpverleners die werken met ouders van kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. De nadruk ligt op de communicatie tussen ouders en kind. Hulpverleners leren in de cursus hoe zij ouders in zeven bijeenkomsten met hun kind kunnen laten overleggen over conflicten en meningsverschillen volgens een uit vier stappen bestaand overlegmodel.

Rooster

Locatie: Rcsw Nijmegen

24 maart 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

24 maart 2023

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

Aan de hand van een overlegmodel leren hulpverleners hoe zij ouders in 7 bijeenkomsten met hun laten overleggen over conflicten en meningsverschillen. Deze stappen zijn:

  1. het bespreken van het meningsverschil
  2. het bedenken van mogelijke oplossingen
  3. het kiezen van een oplossing en maken van duidelijke afspraken
  4. het evalueren van de gekozen oplossing.

Binnen deze vier stappen ligt veel nadruk op basale communicatieve vaardigheden, als goed luisteren zonder direct een oordeel te geven, het reflecteren van de boodschap en gevoelens van het kind, en het goed verwoorden van de eigen mening. In de bijeenkomsten worden deze inzichten met de ouders besproken en oefenen ouders de vaardigheden. Ook wordt gebruik gemaakt van huiswerkoefeningen om generalisatie naar de thuissituatie te bewerkstelligen. De cursus is georganiseerd rond het boek 'Praten met kinderen', dat voor ouders geschreven is.

Opmerkingen

Docent
Dr. Nicole van As.

Samenwerking RINO Zuid en RadboudCSW
Deze module wordt aangeboden in het kader van een samenwerking tussen RINO Zuid en RadboudCSW. Een gedeelte van het aanbod van RINO Zuid is zichtbaar op de overzichtspagina met bij- en nascholingsactiviteiten van RadboudCSW en andersom. Professionals die zich willen aanmelden en doorklikken via de aanmeldbutton, komen dan op de website van de onderwijsaanbieder terecht. Hier kan de aanmelding vervolgens voltooid worden.

Leerroute

(NS) Nascholing

Omvang

6 uur

Zelfstudie

Niet bekend

Kosten

€ 250,00

Niveau & Instroomeisen

HBO en WO professionals die in de hulpverlening werken met ouders en gezinnen.