Train de trainer - Sterker dan de kick

Home > Aanbod > Train de trainer - Sterk…

Over deze module

Het behandelen van middelenmisbruik en -afhankelijkheid is niet gemakkelijk, zeker niet als het gaat om mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) of als het gaat om mensen die functioneren op zwakbegaafd niveau. De eigen betrokkenheid én de motivatie van deze mensen zijn twee belangrijke voorspellers voor het deelnemen aan of het voortzetten van een ...

Het behandelen van middelenmisbruik en -afhankelijkheid is niet gemakkelijk, zeker niet als het gaat om mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) of als het gaat om mensen die functioneren op zwakbegaafd niveau. De eigen betrokkenheid én de motivatie van deze mensen zijn twee belangrijke voorspellers voor het deelnemen aan of het voortzetten van een verslavingsbehandeling. Maar hoe kun jij als professional deze betrokkenheid én motivatie bij jouw cliënten met LVB vergroten?

Dit kan door het inzetten van de training “Sterker dan de Kick”! De training is speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep en helpt hen te motiveren tot nieuwe gedrag, zodat zij niet vervallen in oude gewoontes. In deze train-de-trainer module leer je wat de training “Sterker dan de Kick” inhoudt, kun je de training aanpassen om deze vervolgens toe te passen in je eigen werksetting én doe je handvaten op om de motivatie tot gedragsverandering van cliënten met LVB nog meer te vergroten.

De training “Sterker dan de Kick” is erkend door de Erkenningscommissie Gehandicaptenzorg en is opgenomen in de databank erkende interventies. Deze training wordt in samenwerking met de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking georganiseerd.

Rooster

13 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

13 november 2023

Middag (13:30 - 16:30)

27 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

Inhoud van de module

De module “Train-de-trainer: Sterker dan de Kick” is een blended module. Dit houdt in dat voorbereidings- en verwerkingsopdrachten worden afgewisseld met de fysieke bijeenkomsten. Je gaat werken met een cliënt uit je eigen praktijk, zodat je oefent met eigen casuïstiek en het geleerde direct kunt toepassen in de praktijk. De docent is expert op dit gebied en stimuleert je om te reflecteren op je eigen rol in de begeleiding en behandeling van je cliënten. Tot slot is er voldoende ruimte om ervaringen te delen en samen te leren met mededeelnemers.

Onderwerpen die in de module aan bod komen zijn:

 • Zelf-determinatie theorie
 • Stages of Change Model
 • Motiverende Gespreksvoering
 • De 10 bijeenkomsten van de training Sterker dan de Kick
 • Het inzetten van de training Sterker dan de Kick bij eigen cliënten
 • Werkboek Sterker dan de Kick
 • Reflectie

Opmerkingen

Aanvragen STAP-budget?
Voor deze module kun je een STAP-budget aanvragen. Hou er bij inschrijving rekening mee dat de algemene voorwaarden ook gelden als je het STAP-budget niet krijgt toegekend. Is het verkrijgen van een STAP-budget een voorwaarde voor jouw deelname vermeld dan op het inschrijfformulier ‘onder voorbehoud van STAP-budget’.

Let op: Voor de aanvraag van een STAP-budget is belangrijk om te weten dat de scholing van jouw keuze minimaal 4 weken na de datum van jouw aanvraag moet starten.

De prijs is inclusief handboek
Tijdens de module wordt gebruikt gemaakt van het volgende handboek ter waarde van € 19,95. Je ontvangt dit boek op de eerste lesdag en is de prijs inbegrepen.

- Kroon, A., Frielink, N., & Embregts, P. J. C. M. (2013). Sterker dan de kick. Een handleiding voor trainers. Ottersum: Dichterbij.

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

SKJ (In behandeling)

Leerroute

(NS) Nascholing

Omvang

30 uur

Zelfstudie

2 uur

Kosten

€ 445,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent een gedragskundige of een sociotherapeut met kennis van LVB en je hebt affiniteit met verslavingsproblematiek. Je hebt bij voorkeur basiskennis over motiverende gespreksvoering.

Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Docent

  dhr. Harm van den Broek