Taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik (vervolg)

Home > Aanbod > Taxatiegesprekken bij ve…

OVER DEZE MODULE

Ben je gedragsdeskundige en opgeleid tot taxateur? Om de kwaliteit van de taxatiegesprekken die je voert rondom seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking te waarborgen, wordt deze terugkombijeenkomst (voorgeschreven door het gemeenschappelijk kwaliteitskader van justitie, politie en hulpverlening) aangeboden bij RINO Zuid. Door middel van je eigen ingebrachte casuïstiek ...

Ben je gedragsdeskundige en opgeleid tot taxateur? Om de kwaliteit van de taxatiegesprekken die je voert rondom seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking te waarborgen, wordt deze terugkombijeenkomst (voorgeschreven door het gemeenschappelijk kwaliteitskader van justitie, politie en hulpverlening) aangeboden bij RINO Zuid. Door middel van je eigen ingebrachte casuïstiek doe je nieuwe kennis op, wissel je ervaringen uit, scherp je je eigen praktijkervaring aan, krijg je feedback van experts en borgen we de kwaliteit van de taxatiegesprekken die je voert.

De module Herhaling Taxatiegesprekken bestaat uit een online gedeelte van 3 uur, dat u vooraf dient voor te bereiden en een face-to-face bijeenkomst van 6 uur.

ROOSTER

Locatie: Eindhoven

13 oktober 2022

Ochtend (09:30 - 12:30)

13 oktober 2022

Middag (13:30 - 16:30)

INHOUD VAN DE MODULE

  • Herhaling van het scenariomodel taxatiegesprekken
  • Bespreken van eigen ingebrachte casuïstiek

ER IS NOG RUIMTE

ACCREDITATIE

NVO / NIP-K&J (In behandeling)

LEERLIJN

Diagnostiek

LEERROUTE

(NS) Nascholing

OMVANG

9 uur

KOSTEN

€ 430,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

  • Je bent gedragsdeskundige en werkt met mensen met een verstandelijke beperking.
  • Je hebt minimaal de module 'Taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik' gevolgd.

DOCENT(EN)

mevr. Rinke de Bruin

dhr. Frank Klein Hofmeijer