Sociaal-emotioneel welzijn van de forensische professional

Home > Aanbod > Sociaal-emotioneel welzi…

Over deze module

Het werken binnen de complexe forensische wereld vraagt veel van jou als professional. De doelgroep en de daarmee onlosmakelijk gepaard gaande teamdynamieken doen een beroep op jouw sociaal-emotionele balans. De scheidslijn tussen privé en werk kan soms vaag zijn. We maken er niet altijd ruimte voor om hierbij stil te staan. Meegaan in de waan ...

Het werken binnen de complexe forensische wereld vraagt veel van jou als professional. De doelgroep en de daarmee onlosmakelijk gepaard gaande teamdynamieken doen een beroep op jouw sociaal-emotionele balans. De scheidslijn tussen privé en werk kan soms vaag zijn. We maken er niet altijd ruimte voor om hierbij stil te staan. Meegaan in de waan van de dag ligt op de loer en dit kan betekenen dat onze zelfzorg hieronder te lijden heeft.

Het stilstaan en vertragen bij complexe casussen, het bekijken van verschillende perspectieven en het onder ogen komen van je eigen blinde vlekken, stokpaardjes, heilige huisjes etc. bevordert de zelfzorg, het werkplezier, de kwaliteit van zorg en de samenwerking. Dit alles draagt bij aan een gezonde sociaal-emotionele balans.

Vertragen en reflecteren zijn daarnaast van belang om te kunnen kijken naar de discrepantie tussen wat je als persoon en als professional vindt, opdat zich ook een ‘professioneel schild’ (door)ontwikkelt tussen jouw (automatische) gedachten en gevoel, en het bewust bekwaam handelen.

Binnen deze module staan we stil bij de vaak herkenbare dillema’s (bewuste of nog onbewuste) die onlosmakelijk met je werk verbonden zijn, en bij hoe we hier op een voor jou gezonde, prettige en professionele manier mee om kunnen (blijven) gaan.

Rooster

Locatie: Eindhoven

5 februari 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

6 mei 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

1 juli 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

Inhoud van de module

Tijdens de lessen wordt een kort theoretisch kader geboden, maar vooral wordt deze theorie toegepast op de werkpraktijk van de deelnemers. Als trainers vinden wij het belangrijk dat er aansluiting is bij de vragen en dilemma’s van de deelnemers zodat ‘de goede dialoog’ plaats kan vinden.

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het verkennen van en reflectie op begrippen als; eelt op de ziel, containment, (groeps)druk, onderlinge afhankelijkheid in de samenwerking, complexe sociale systemen, vertrouwen, erkenning, onzekerheid, grensoverschrijdend gedrag, emotieregels, autonomie, (on)veiligheid, en de impact daarvan op het sociaal-emotioneel welzijn.

Opmerkingen

Forensische leerlijn
Deze module wordt ook aangeboden als onderdeel van de module train de trainer met de forensische leerlijn.

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

 • FGzPt
 • SKJ
 • VGCT | Nascholing
 • LVSC
 • Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  9 uur

  Zelfstudie

  5 uur

  Kosten

  € 450,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent werkzaam in het forensische veld en hebt daarbij direct contact met de doelgroep (cliënten, patiënten, gedetineerden) of bent nauw betrokken bij degenen die dit contact hebben (bijvoorbeeld als supervisor of teamcoach).

  De module is geschikt voor iedereen ongeacht opleidingsniveau, kennis, werkervaring en functie.

  Docent(en)

  dhr. Frank Stolzenbach

  mevr. Ellen van der Vorst MSc