Seksualiteit en intimiteit bij ouderen

Home > Aanbod > Seksualiteit en intimite…

OVER DEZE MODULE

Intimiteit en seksualiteit zijn belangrijke aspecten van het leven, en deze zijn zeker niet leeftijdsgebonden. Ondanks dat dit steeds vaker uit wetenschappelijk onderzoek naar voren komt, blijft er een taboe bestaan op intimiteit en seksualiteit bij ouderen en mensen met een beperking en dementie. Natuurlijk zijn er biologische, psychische en sociale (biopsychosociale) aspecten die het ...

Intimiteit en seksualiteit zijn belangrijke aspecten van het leven, en deze zijn zeker niet leeftijdsgebonden. Ondanks dat dit steeds vaker uit wetenschappelijk onderzoek naar voren komt, blijft er een taboe bestaan op intimiteit en seksualiteit bij ouderen en mensen met een beperking en dementie. Natuurlijk zijn er biologische, psychische en sociale (biopsychosociale) aspecten die het intieme en seksuele leven van mensen op leeftijd beïnvloeden.

Deze module is in drie dagdelen onderverdeeld:

  1. Voor professionals kan het lastig zijn om in gesprek te gaan met cliënten over intimiteit en seksualiteit. Allereerst zullen de bestaande wetenschappelijke inzichten kennis, normen en waarden besproken en uitgediept worden.
  2. In de ouderenzorg is het onderwerp Intimiteit en seksualiteit nauwelijks actief onderwerp van gesprek; niet tussen hulpverlener en cliënt en ook niet hulpverleners onderling. In dit onderdeel van de cursus zal ingegaan worden welke factoren hier van invloed op zijn. Naast bewustwording van deze influencers zal ook nadrukkelijk geoefend worden. Kortom: “Let’s talk about seks’!
  3. Bij het derde en laatste onderdeel komt de nadruk relatief meer te liggen op de fysieke kanten. Dit zal beginnen bij seksualiteit zelf en vervolgens overgaan naar de verstoringen door ouderdom en de daarbij horende ziekten en medische interventies. Er zal aandacht worden geschonken aan de brede diversiteit die bij mensen leeft wat betreft het belang van seksualiteit, lopend van enerzijds ‘Blij dat het niet meer hoeft!’ tot anderzijds mensen voor wie het wegvallen van seksualiteit een verschrikkelijk gemis betekent.

Vandaaruit gaat de stap naar praktische vaardigheid. In tweetallen zal worden geoefend, waarbij de cursist alternerend de rol heeft van de professional en van de patiënt. Met niet alleen aandacht voor de anamnese, maar bijvoorbeeld ook over hoe informatie te geven over seksuele bijwerking (bijvoorbeeld van antidepressiva).

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

Deze module heeft het volgende als doel:

  • Vergroten van de kennis over seksualiteit en intimiteit in het kader van ouder en oud worden;
  • Inzicht geven in het brede spectrum van diversiteit van mensen, relaties en seksuele gedrag door cultuur, taboe en generatie;
  • Verhelderen van de relevante factoren die meespelen bij het veranderen van seksuele functie, seksuele identiteit en seksuele relatie in het proces van veroudering;
  • De vaardigheid vergroten om in de praktijk gemakkelijker om te gaan met seksualiteit en intimiteit.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

LEERLIJN

Professionaliteit

LEERROUTE

(NS) Nascholing

ZELFSTUDIE

2 uur

KOSTEN

€ 425,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Je bent Psycholoog, Orthopedagoog, POH-ggz of Huisarts.

DOELGROEP

Ouderen